Zaštita ranjivih grupa jedna je od najvažnijih zadaća, ali i test za novinare

Mapiranje ljudskih prava u medijima s fokusom na prava izbjeglica i drugih ranjivih grupa u BiH

Zaštita ranjivih grupa jedna je od najvažnijih zadaća, ali i test za novinare
Foto: BH novinari

Izvještavanje o ranjivim i marginaliziranim grupama predstavlja jedan od najvažnijih izazova za profesionalno novinarstvo i novinare u Bosni i Hercegovini, ali mnogi ne znaju kako se nositi s njim, istaknuto je tokom javne diskusije „Mapiranje ljudskih prava u medijima s fokusom na prava izbjeglica i drugih ranjivih grupa u BiH“.

Skup je u Bihaću organiziralo Udruženje BH novinari, a kako je istaknuto tema migranata u medijima često nije prenesena na profesionalan način.

Novinarka i direktorica Radija Unsko-sanskog kantona Gorica Bukić ocjenjuje da su novinari u izvještaje unijeli predrasude i animozitete prema određenim grupama i na taj način su povrijeđeni osnovni postulati novinarstva

Govor mržnje je koncept koji bh. građani BiH žive već duži period i tu nije riječ samo o odnosu prema migrantima, već i prema drugim društvenim grupama, smatra glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova USK Ale Šiljdedić.

Koordinatorica BH novinara Milica Samardžić i generalna tajnica Udruženja Borka Rudić predstavile su platformu Mapiraj.ba koja nudi sveobuhvatan pregled slučajeva i istraživanja koja se odnose na kršenje ljudskih prava u BiH, te istraživanje o stanju ljudskih prava manjinskih grupa u BiH sa fokusom na prava izbjeglica, raseljenih i povratnika.

Novinarska udruženja, kaže Rudić, kao i sami medijski profesionalci sve češće sami sebi postavljaju pitanje kako je moguće da novinari, čija se prava često krše, također krše prava drugih kroz medijske sadržaje.

– To je paradoksalna situacija. Novinari trebaju prihvatiti da su oni branitelji ljudskih prava i da je njihova zadaća da kroz medijske sadržaje educiraju javnost na koji način se mogu prevenirati i sankcionirati slučajevi kršenja ljudskih prava – zaključila je Rudić.

Poštivanje ljudskih prava odgovornost je medija podjednako kao i institucija države, ali i svih građana, zaključeno je tokom diskusije.

Novinari iz Unsko-sanskog kantona priznaju da im je često teško da budu objektivni kada je riječ o migrantima, s obzirom da moraju izvještavati o situacijama koje svakodnevno proživljavaju i kao građani koji žive na tom području.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author