(V)LAŽNE VIJESTI: OHR promovirao novu liniju saopćenja za sezonu proljeće-ljeto 2019.

U opticaju je nekoliko različitih nivoa zabrinutosti, koji se koriste ovisno o situaciji

(V)LAŽNE VIJESTI: OHR promovirao novu liniju saopćenja za sezonu proljeće-ljeto 2019.
Foto: Balkan Insight

Povodom pogoršane političko-sigurnosne situacije, Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izbacuje novu seriju oficijelnih saopćenja za sezonu proljeće-ljeto 2019. godine. Saopćenja su s mjerom i ukusno napisana, prilagođena lokalnim zbivanjima te podijeljena u pet glavnih grupa, unutar kojih su također moguće lokalno-temporalne varijacije.

Prvu grupu čine saopćenja čija je poruka – Izražavamo zabrinutost. Ova vrsta poruka pogodna je prilikom uobičajenih bosanskohercegovačkih nesporazuma, političkih, stranačkih i koalicijskih prepucavanja, začkoljica, pregovora i interesnih naduravanja. Saopćenja iz grupe Izražavamo zabrinutost posebno su dobrodošla ako među političkim subjektima nema dogovora na vidiku, jer ovakom porukom OHR zadržava stamen, neutralan stav koji ne pogoršava situaciju.

Druga grupa saopćenja nosi zbirni naziv – Osuđujemo… Iza rezolutne poruke Osuđujemo uputno je upotrijebiti pridjev svaki, svako, svaku, nakon čega je autorima i nositeljima saopćenja lako dodati željeni sadržaj. Također, posao je uveliko olakšan ako se iza pridjeva svaki, svako, svaku ture imenice pokušaj, nasrtaj, ponašanje, reakciju… Napominjemo da se među objekte osuđivanja može dodati i neodgovorno ponašanje pojedinaca, ali i grupa, koje ne doprinosi… E, dalje morate sami izabrati između nekoliko specifičnih modela: formiranju vlasti, poboljšanju odnosa, napretku ka euroatlantskim integracijama… Može se, također, staviti i da neodgovorno ponašanje narušava odnose među… Dopišite sami!

Treća grupa priopćenja ima za jedan bitan stepen oštriju intonaciju, jer umjesto da OHR, ili neka slična institucija, samo osuđuje, oni ovdje zapravo – Oštro osuđuju. To je kao da prilikom neke javne diskusije koristite povišenu intonaciju umjesto smirenog razmatranja.

Četvrta grupa saopćenja počiva na alarmirajućem apelu – Najoštrije osuđujemo. To je kao da, umjesto smirene intonacije ili povišenog tona, koristite čisto urlanje, a sve s ciljem kako biste smirili situaciju. Najoštrije osuđujemo je grupa saopćenja koja bi trebala da se koristi srazmjerno rijetko, samo u izrazito kriznim situacijama. Međutim, pošto je Bosna i Hercegovina već godinama u trajnom stanju izrazito krizne situacije, to je i ovaj model priopćenja najfrekventniji. Najčešće se koristi povodom javnih nastupa ili konkretnih političkih poteza Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića.

I konačno, petu grupu saopćenja čine poruke zbirnog naziva Pozivamo na smirivanje strasti. Također, moguće je umjesto strasti naizmjenično koristiti termine tenzije i odnosi. Velika je dilema da li poziv na smirivanje strasti, tenzija i odnosa zaslužuje status posebne, pete grupe, ili je on podgrupa koju bi trebalo koristiti prilikom svakog saopćenja.

Saopćenja iz ovog kompleta napisana su s mjerom i preciznim političkim rječnikom, što im daje univerzalnu notu i primjenu u više različitih situacija. U slučaju daljeg pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini i regiji, OHR će izbaciti najnoviju seriju saopćenja, na čemu njegovi stručnjaci već vrijedno rade, jer s Bosnom i Hercegovinom i regijom – kao što znamo – nikad se ne zna.

(Ovaj tekst je satiričnog karaktera)

About The Author