USTOLIČENJE NA CETINJU: Šta dolazi poslije popova?

TWITTER IZ DANA U DAN: Šta je na redu nakon popova i lopova? Šta će vojni helikopter na cetinjskoj ledini? Šta se pjevalo u manastiru? Kako se proizvode ateisti?

USTOLIČENJE NA CETINJU: Šta dolazi poslije popova?

 

 

 

 

About The Author