U BiH najmanje 270 portala bez imena vlasnika, urednika i novinara

Od 615 mapiranih portala 360 portala ne daje mogućnost komentiranja i interakcije

U BiH najmanje 270 portala bez imena vlasnika, urednika i novinara
Foto: Commedia Solutions Pvt. Ltd.

U Bosni i Hercegovini 270 web portala koji objavljuju informativne medijske sadržaje nema impressuma, odnosno nisu navedeni podaci o imenima urednika i novinara tog medija, rezultati su istraživanja „Mapiranje medijskih portala u BiH“ koje je predstavio Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Rezultati istraživanja su također pokazali kako tek jedna trećina portala, odnosno 167 njih ima naveden impressum, a kod 178 portala impressum je djelomično naveden.

Mapirano je ukupno 615 web portala, od čega je u 305 u Federaciji BiH, 94 u Republici Srpskoj (RS), 11 u Brčko distriktu BiH, 194 na nepoznatoj lokaciji, tri u zemljama regiona i sedam portala u dijaspori.

Portali su registrirani u većim gradovima, u Federaciji BiH najviše ih se nalazi u Kantonu Sarajevo, dok je u Republici Srpskoj najviše portala registrirano u Banjoj Luci.

Prema vrsti, 464 portala objavljuje informativne, a 151 specijalizirane sadržaje. Najviše je lokalnih, a najmanje je regionalnih portala.

Što se tiče mogućnosti komentiranja sadržaja, 360 portala ne daje mogućnost komentiranja i interakcije, dok 255 to omogućava.

Profesor na Univerzitetu u Tuzli Enes Osmančević, koji je bio i voditelj istraživačkog tima, kazao je kako portali nedovoljno koriste ono što je cilj web-a, a to je mogućnost trenutne interakcije.

– Portali nemaju mogućnost administriranja i imamo problem govora mržnje koji je najveći problem javne komunikacije, a time i web komunikacije. Urednici medija su odgovorni za komentare svojih korisnika, pogotovo ako ti komentari sadrže neistine i govor mržnje. Dosta portala nema ljude koji bi se time bavili – dodao je Osmančević.

Ukupno 582 portala je prisutno i na društvenim mrežama, a 33 portala nemaju tu mogućnost i taj podatak pokazuje da su urednici portala svjesni važnosti prisustva na društvenim mrežama i da oni kroz društvene mreže plasiraju svoje informacije i ostvaruju kontakt s publikom, istaknuo je Osmančević.

Dodao je da je potrebno donijeti nekoliko zakona u BiH kako bi se poboljšao sistem regulacije online medija.

– Potrebno je ubrzati usvajanje Zakona o transparentnosti vlasništva u medijima i zaštiti medijskog pluralizma, zatim Zakon o oglašavanju u BiH, te je potrebno raditi za izradi Zakona o širenju i korištenju tehnologije – naglasio je.

Pomoćnica direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) Amela Odobašić kaže kako je u toj agenciji pokrenuta inicijativa da se prošire njene nadležnosti i na portale elektronskih medija.

– Regulacija web portala nije u nadležnosti Agencije, ali smo u praksi primijetili da se sadržaji portala elektronskih medija dovede u vezi sa emitiranim programom. Agencija je zaključila da se korisnici dozvola obavežu na bazični stepen uredničke odgovornosti u cilju sprečavanja pružanja najštetnijih sadržaja – podvukla je Odobašić.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije BiH Dženana Burek također je naglasila potrebu hitnog donošenja Zakona o transparentnosti vlasništva u medijima i zaštiti medijskog pluralizma.

– Veoma je bitno da svi mediji u potpunosti preuzmu odgovornost za sadržaje koje objavljuju i da se zaustavi nelojalna konkurencija između medija koji djeluju registrirano u skladu s propisima, nasuprot medijima koji djeluju bez traga i ne izmiruju obaveze prema državi – kaže Burek.

Istraživanje je provedeno tokom aprila i maja 2021. godine i realizirano je u okviru petogodišnjeg projekta „Program osnaživanja nezavisnih medija u BiH (IMEP)“, kojeg provodi CPCD uz pomoć USAID-a.

Aktivnosti IMEP-a usmjerene su na jačanje održivosti nezavisnih medija, podizanje kvaliteta njihovog sadržaja, jačanje kapaciteta novinara i zainteresiranih građana i pružanje pravne podrške medijima i novinarima.

Izvor: Radio Slobodna Evropa

About The Author