Sud odbacio Laketinu tužbu protiv “Direkta”

Prvostepenom presudom tužba Žarka Lakete protiv portala „Direkt“ je odbačena, a njemu naloženo da na ime sudskih troškova plati 3.780 KM. Parnica je vođena pred Osnovnim sudom u Trebinju, a presudu je potpisala sudija Bojana Rikalo.

Sud odbacio Laketinu tužbu protiv “Direkta”
Foto: Direkt Portal

Žarko Laketa, bivši načelnik PU Trebinje, je u septembru prošle godine tužio “Direkt” i novinarku Milanku Kovačević za klevetu i povredu ugleda i časti. Za pretrpljene duševne bolove i naknadu nematerijalne štete tražio je 3 hiljade maraka. Tokom postupka je tužba proširena, a odštetni zahtev povećan na 5 hiljada KM.

Povod za tužbu je bila serija tekstova o stanju u MUP-u RS i PU Trebinje u kojima je ono ocenjeno kao veoma loše i konstatovano da imovina policijskih čelnika daleko premašuje njihove zvanične prihode. Tadašnji načelnik PU Trebinje Žarko Laketa je, preko advokata Zorana Ignjatića uputio Zahtev za ispravku informacija. Nezadovoljni efektima demantija, ubrzo su uputili i tužbu.

Sporni su bili tekstovi “Kad stvarnost demantuje ministra: Policija nije garant bezbednosti i “Kad stvarnost demantuje ministra: Prati trag novca” na koje je Laketa preko advokata reagovao Zahtevom za ispravku netačnih i neistinith informacija. “Direkt” je objavio pomenuti zahtev, ali je u tekstu “Laketa demantuje-Direkt argumentuje” objavio dokumente koji pobijaju gotovo svih devet stavki demantija.

Osnovni sud u Trebinju je 19. jula doneo prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom se tužbeni zahtev odbacuje kao neosnovan. U njoj stoji da se u ovom slučaju radi o izražavanju kritičkog mišljenja koje je istinito “jer su u većem delu tvrdnje tuženih dokazane…te da su se tuženi pridržavali opšteprihvaćenih profesionalnih standarda iz oblasti novinarstva“.

Ovom presudom se potvrđuje da porodica Laketa poseduje milionsku imovinu čiju okosnicu predstavlja preduzeće Euro-trans. Stanovi u Istočnom Sarajevu, poslovni i stambeni prostori u Nevesinju, luksuzni automobili, kamioni, radne mašine, a sad i moderan restoran poseduje porodica nekadašnjeg prvog policajca Hercegovine.

Presuda donosi još jedan bitan zaključak. A to je da brisanje iz kaznene evidencije nikoga ne čini neosuđivanim. Naime, u demantiju je Žarko Laketa, iako pravosnažno osuđen na četiri meseca zatvora, uslovno na godinu dana, zbog zloupotrebe službenog položaja, tvrdio da je neosuđivan jer je pomenuta presuda brisana iz kaznene evidencije. U presudi Osnovnog suda Trebinje stoji da “Krivični zakon RS ne predviđa fikciju neosuđivosti za počinioca krivičnog dela kada je osuda brisana iz kaznene evidencije”.

Protiv presude je dozvoljena žalba Okružnom sudu u Trebinju u roku od 15 dana, ali, kako u pouci o pravnom leku stoji, može se odnositi samo na povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Izvor: Direkt Portal

About The Author