PREDSTAVLJEN EU PROJEKT “MEDIJI ZA LJUDSKA PRAVA”

Unapređenje zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini moguće je samo uz široku saradnju aktera civilnog društva, medija i institucija vlasti. Novinari, koji treba da promovišu poštivanje ljduskih prava i prava ugroženih grupa, trpe kršenje svojih radnih i profesionalnih prava u redakcijama širom BiH, poruke su to sa Kick off Konferencije „Mediji za ljudska prava“ […]

PREDSTAVLJEN EU PROJEKT “MEDIJI ZA LJUDSKA PRAVA”

Unapređenje zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini moguće je samo uz široku saradnju aktera civilnog društva, medija i institucija vlasti. Novinari, koji treba da promovišu poštivanje ljduskih prava i prava ugroženih grupa, trpe kršenje svojih radnih i profesionalnih prava u redakcijama širom BiH, poruke su to sa Kick off Konferencije „Mediji za ljudska prava“ na kojoj je jučer predstavljen projekat “Mapiranje ljudskih prava u medijima iz perspektive građana, ranjivih grupa i medijske zajednice u BiH“.

Projekat je fokusiran na uspostavljanje međusektorskih mreža i jačanju saradnje OCD, medija i institucija vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava, te njihovoj zajedničkoj edukaciji o EU standardima i politikama u oblasti ljudskih prava i demokratije.

Najavljena je izrada jedinstvene metodologije za monitoring i istraživanje ljudskih prava u medijima, koja će omogućiti kreiranje Bijele knjige ljudskih prava, kao i razvijanje drugih internetskih alata za sustavno praćenje i javno prezentiranje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara, svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Više na bhnovinari.ba

About The Author