NUNS: Zabrinjavajući porast pritisaka na novinare

Prema podacima NUNS-a, u 2018. godini novinari su fizički napadnuti sedam puta, a zabilježena su 72 slučaja pritiska i 23 verbalne prijetnje. Kako se navodi u NUNS-ovoj analizi, ono što posebno zabrinjava je trend povećanja pritisaka na novinare koji su u odnosu na 2016, kada su zabilježena 33 takva slučaja, više nego duplirani. Najčešći su […]

NUNS: Zabrinjavajući porast pritisaka na novinare

Prema podacima NUNS-a, u 2018. godini novinari su fizički napadnuti sedam puta, a zabilježena su 72 slučaja pritiska i 23 verbalne prijetnje.

Kako se navodi u NUNS-ovoj analizi, ono što posebno zabrinjava je trend povećanja pritisaka na novinare koji su u odnosu na 2016, kada su zabilježena 33 takva slučaja, više nego duplirani. Najčešći su politički i ekonomski pritisci koji dovode do autocenzure, a samim tim i do sužavanja slobode medija.

U NUNS-u ocjenjuju da je upravo problem nekažnjivosti najveći problem, o čemu svjedoči činjenica da su slučajevi ubistva novinara Dade Vujasinović i Milana Pantića i dalje u predistražnom postupku, dok je u toku suđenje za ubojstvo Slavka Ćuruvije. Prema NUNS-ovoj evideniciji, od ukupno 31 zabilježenog slučaja napada i prijetnji na novinare u 2018. godini, tri slučaja su riješena izricanjem kazne, a za 18 slučajeva je u toku postupak pred tužilaštvom i policijom.

U pet slučajeva je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, a dva su u sudskom postupku. Dva slučaja nisu prijavljena, a o jednom slučaju NUNS nema informacije.

Pritisci na medije u 2018. godini su nastavljeni i putem sudskih postupaka, kada je protiv medija pokrenuto 626 tužbi a riješeno 505 predmeta.

Više na mc.rs

About The Author