Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

Najavljena radionica o primjeni, unapređenju i promoviranju evropskih i međunarodnih standarda medijske i informacijske pismenosti u BiH

Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope, organizirat će konferenciju o medijskoj i informacijskoj pismenosti, u okviru kampanje „Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini“.

Kampanju, koja traje od 23. do 30. oktobra, RAK organizira drugi put u saradnji i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti.

Pokrenuta je sa ciljem isticanja društvenog značaja medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u toj oblasti, po uzoru na tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje kao što su EU Media Literacy Week ili UNESCO-va Globalna sedmica MIP.

Jedan od centralnih događaja kampanje bit će dvodnevna konferencija u Sarajevu. U okviru tog događaja bit će realizirana radionica „Primjena, unapređenje i promoviranje evropskih i međunarodnih standarda MIP-a u BiH“.

Nakon radionice bit će prezentirane studije i strateški dokumenti izrađeni u okviru projekta Vijeća Evrope „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju“, namijenjeni kreatorima politika, nastavnicima, ali i svima koji su angažirani u oblasti promoviranja MIP u BiH.

– U okviru dvodnevne konferencije održava se i „Sajam medijske i informacijske pismenosti“, a bit će prezentirani materijali o temi medijske i informacijske pismenosti različitih partnerskih organizacija, kao i materijali i istraživanja koje je RAK realizirala u okviru projekta “Zaštita djece na internetu u sistemu korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije” – najavljeno je.

Na konferenciji će biti premijerno promovirani video spotovi, radio džinglovi, edukativni materijali, leci i brošure, koji imaju za cilj prezentiranje aktivnosti i rezultata kampanje, kroz pozitivne primjere i savjete iz područja sigurnog korištenja interneta.

Izvor: RAK

About The Author