MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

CRNA GORA: NOVINARI SE NAJMANJE PITAJU ŠTA ĆE OBJAVITI

IZDVAJAMO Četvrtina anketiranih smatra da se kredibilitet novinarstva veoma smanjio, a svega 28% ispitanika istaklo je da je značaj novinarstva za društvo donekle porastao. Problem je to što su neki novinari istakli da im je skrenuta pažnja da ne mogu negativno da izvještavaju o kompanijama koje su veći oglašivači u tom mediju, te da poslodavci radije prihvataju tekstove u kojima se negativno govori o političarima nego o moćnim biznismenima ili njihovim kompanijama. Razlog tome vide u malom marketinškom tržištu za koje se utrkuje jako veliki broj medija.

CRNA GORA: IMA LI KORISTI OD SAMOREGULACIJE?

IZDVAJAMO Incident koji se desio u Podgorici zadnjeg dana avgusta, kada je jedna žena napadnuta na Željezničkoj stanici, natjerao me da pišem onima koji brinu o samoregulaciji Dana (njihovom ombudsmanu), Pobjede i Dnevnih novina (MSS-u). Kad su u pitanju Dnevne novine, žalila sam se na dva teksta. Gotovo tri mjeseca su bila potrebna da svi odgovori dođu do mene. Gotovo za svaki morala sam da intervenišem ponovljenim mejlovima, da ubjeđujem MSS da ono što sam napisala jeste žalba i da tražim odgovor, a od Dana sam jedva dobila odgovor da odgovora nema.

IZBORI NA CRNOGORSKI NAČIN: SKUPI OGLASI I JEFTINI SADRŽAJI

IZDVAJAMO I mlađi su morali da daju svoj doprinos. Ta obaveza je ovog puta pripala glumcu Moameru Kasumoviću koji od svoje 14. godine ne živi u Bijelom Polju, ali je našao za shodno da na konvenciji DPS-a u svom rodnom gradu pozove bivše sugrađane da naprave izbor koji on smatra pametnim. Vjerovatno se iz Sarajeva jasnije vidi šta je za zemljake najbolje.

U LJUBAVI I U NOVINARSTVU SVE JE DOZVOLJENO

IZDVAJAMO Udarne vijesti su ono što, u državama koje to zaista jesu u pravom smislu, ne bi bilo vrijedno kratke informacije u dnu strane. Da zlo bude veće, nema alternative dvjema zaraćenim stranama, kojima ni na kraj pameti nije da uljude komunikaciju i omoguće novinarstvu djelovanje u interesu javnosti.

CRNOGORSKI MEDIJI: U ČVRSTOM ZAGRLJAJU POLITIKE

Izdvajamo Da su vlasnici medija, bez obzira kojoj frakciji pripadali, neodgovorni poslodavci, pokazuju i podaci Poreske uprave koja je u proljeće 2015. blokirala račune čak 14 firmi iz medijskog sektora. Tako je, naprimjer, televizija Vijesti dugovala više od 300.000 eura za poreze i doprinose na zarade zaposlenih jer te obaveze godinama nisu izmirivane. Zaposlenima u TV Vijesti sada duguju dvije zarade, zaposleni u novinama i portalu Vijesti primaju umanjene zarade i to od prije nekoliko mjeseci u dvije rate. Zaposlenima u TV Atlas se duguju tri zarade, na radiju Berane jedanaest, a na radiju Ulcinj trinaest.