Zatvaranje NTV 101 – uskraćivanje prava na informisanje

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH pozivaju Inspektorat za promet roba i usluga Unsko –sanskog kantona i nadležnog inspektora Nihada Mujkića, kao i načenika općine Sanski Most Mustafu Avdagića da odgode izvršenje rješenja o privremenoj obustavi radio i televizijske djelatnosti preuzeću Mediagraf iz Sanskog Mosta. S obzirom da […]

Zatvaranje NTV 101 – uskraćivanje prava na informisanje

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH pozivaju Inspektorat za promet roba i usluga Unsko –sanskog kantona i nadležnog inspektora Nihada Mujkića, kao i načenika općine Sanski Most Mustafu Avdagića da odgode izvršenje rješenja o privremenoj obustavi radio i televizijske djelatnosti preuzeću Mediagraf iz Sanskog Mosta. S obzirom da u okviru ovog preduzeća djeluje Nezavisna radiotelevzija 101, privremeno odlaganje izvršenja rješenja bilo bi u interesu građana Sanskog Mosta i šireg područja Unsko –sanskog kantona, budući da za mnoge od njih NTV 101 predstavlja značajan i jedini izvor informacija.

BH novinari i Sindikat smatraju kako bi zatvaranje NTV 101 bilo štetno za medijsku zajednicu BiH a posebno za građane Sanskog Mosta i USK u smislu uskraćivaja prava na informisanje odnosno primanje informacija putem programa ove televizije.

Imajući u vidu da preduzeće Mediagraf iz Sanskog Mosta u svojoj djelatnosti osim medija posjeduje kino – dvoranu, kafić i grafičku djelatnost, Udruga BH novinari i Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika smatraju kako bi omogućavanje nesmetanog rada NTV101 bilo od značaja za javnost, a rješavanje spornih problema u vezi sa poslovanjem Mediagrafa treba nastaviti kroz redovan upravni i sudski potupak i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U ime BH novinara: Borka Rudić, generalna tajnica

U ime Sindikata: Amer Toskić, predsjednik

bhnovinari.ba

About The Author