Vlasti u Federaciji govor mržnje trebaju regulirati izmjenama Krivičnog zakona

Dvanaest organizacija okupljenih u Koaliciju upozoravaju da govor mržnje, ukoliko nije reguliran krivičnim zakonom, potiče na počinjenje težih krivičnih djela

Vlasti u Federaciji govor mržnje trebaju regulirati izmjenama Krivičnog zakona
Foto: DN FBiH

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Damir Marjanović predložio je usvajanje Prijedloga zakona o kažnjavanju govora mržnje, ali delegati su taj zakon odbili usvojiti uz obrazloženje da se normiranje govora mržnje kao krivičnog djela samo na nivou Federacije ne bi imalo puni efekat u suzbijanju govora mržnje.

No, članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje pozvale su Vladu i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da u ovoj godini usvoje izmjene Krivičnog zakona FBiH kojima će se govor mržnje regulirati kako je to već učinjeno 2017. godine u Republici Srpskoj.

Te izmjene neophodne su ne samo u smislu regulacije govora mržnje u Federaciji BiH, nego i zbog harmonizacije krivičnih zakona na teritoriju BiH.

U saopćenju napominju da su postojeće odredbe ograničene isključivo na zabranu izazivanja mržnje i poticanja na nasilje na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, što je potrebno proširiti kako bi javno izazivanje i poticanje na nasilje i mržnje bilo zabranjeno još i na osnovu etničke pripadnosti, boje kože, spola, seksualne orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili drugih osobina.

– Govor mržnje na bilo kojoj osnovi, ukoliko nije reguliran krivičnim zakonom i ukoliko nema određene sankcije, potiče na počinjenje težih krivičnih djela koja, kao rezultat, mogu imati daleko teže posljedice po žrtve – podsjećaju iz Koalicije.

Članice Koalicije izrazile su nadu da će donosioci odluka uvidjeti neophodnost reguliranja govora mržnje isključivo kroz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH i adekvatne krivično pravne regulacije ovih krivičnih djela.

Time bi, napominju, Federacija BiH postala administrativna jedinica koja sankcionira poticanje na mržnju, govor mržnje i nasilje i prema pripadnicima/ama marginaliziranih društvenih grupa u BiH.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oformljena je početkom 2013. godine radi zagovaranja za poboljšanje zakonodavnog okvira, čija je svrha suzbijanje i sankcioniranje slučajeva govora i zločina iz mržnje.

Okuplja 12 nevladinih organizacija koje aktivne u promicanju i zaštiti ljudskih prava i to su: Asocijacija za demokratske inicijative (Sarajevo), Centar za mlade KVART (Prijedor), Civil Rights Defenders (Ured Sarajevo), Fondacija CURE (Sarajevo), Fondacija Mediacentar Sarajevo (Sarajevo), Inicijativa mladih za ljudska prava BiH (Sarajevo), Otaharin (Bijeljina), Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA) iz Sarajeva, Sarajevski otvoreni centar (Sarajevo) , Udruženje BH novinari (Sarajevo), Tuzlanski otvoreni centar (Tuzla) i Vijeće za štampu i online medija u BiH (Sarajevo).

About The Author