Vijeće za štampu pozvalo na poštovanje Kodeksa u cilju zaštite djece i maloljetnika

Djeca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osjetljiva i ranjiva kategorija, koja zaslužuje dodatnu zaštitu

Vijeće za štampu pozvalo na poštovanje Kodeksa u cilju zaštite djece i maloljetnika

S obzirom na povećanu pažnju javnosti u vezi sa pucnjave u Lukavcu u kojoj su uključeni i maloljetnici, Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini podsjetio je urednike i novinare na neophodnost poštovanja Člana 18 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampane i online medije BiH.

– U postupanju s djecom i maloljetnicima novinari i urednici su dužni da budu krajnje obazrivi, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta i polazeći od najboljeg interesa djeteta. Novinari i urednici dužni su da zaštite identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost – naglašeno je.

Taj član Kodeksa precizira da novinari i urednici ne smiju direktno ili indirektno identificirati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su djeca žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnom postupku.

Identificiranje maloljetnika, kao svjedoka ili žrtava nasilja, objavljivanje njihovih fotografija, imena, adresa stanovanja, fotografija roditelja ili mjesta stanovanja, u suprotnosti je s profesionalnim standardima novinarstva, podsjećaju u saopćenju.

– Djeca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osjetljiva i ranjiva kategorija, koja zaslužuje posebnu dodatnu zaštitu, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta – kažu iz Vijeća za štampu i online medije u BiH.

Navode i to da svakom djetetu za kojega je utvrđeno da je prekršilo krivični zakon, se priznaje pravo da se s njime postupa na način koji je u skladu s promicanjem njegova osjećaja dostojanstva i vrijednosti, kojim se jača djetetovo poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih i koji uzima u obzir djetetovu dob i poželjnost promicanja njegova povratka u zajednicu kao i da se poštuje njegova privatnost na svim razinama postupka.

– Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identificirati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi – rečeno je u saopćenju Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u BiH.

About The Author