UVAŽENA ŽALBA FONDACIJE HEINRICH BÖLL SARAJEVO NA TEKST “MIGRANTI TUKU I PLJAČKAJU” OBJAVLJEN U DNEVNOM AVAZU

Vijeće za štampu u BiH dobilo je žalbu Fondacije Heinrich Böll Sarajevo na tekst “Migranti tuku i pljačkaju”, objavljen u Dnevnom avazu 6. maja 2018. godine, u kojoj, između ostalog, stoji: “U navedenom članku autorica S. Kurt na krajnje senzacionalistički način piše o stanju u improvizovanom izbjegličkom kampu u parku, preko puta Vijećnice, koristeći se […]

UVAŽENA ŽALBA FONDACIJE HEINRICH BÖLL SARAJEVO NA TEKST “MIGRANTI TUKU I PLJAČKAJU” OBJAVLJEN U DNEVNOM AVAZU

Vijeće za štampu u BiH dobilo je žalbu Fondacije Heinrich Böll Sarajevo na tekst “Migranti tuku i pljačkaju”, objavljen u Dnevnom avazu 6. maja 2018. godine, u kojoj, između ostalog, stoji: “U navedenom članku autorica S. Kurt na krajnje senzacionalistički način piše o stanju u improvizovanom izbjegličkom kampu u parku, preko puta Vijećnice, koristeći se huškačkim terminima (poput “rulja”) koji bi se dali okarakterizirati kao govor mržnje. Autorica se pri tome poziva na neprovjerene navode građana o svakodnevnim nasilnim incidentima…”

Žalbena komisija Vijeća za štampu je na sjednici, održanoj 19. maja 2018. godine, razmotrila prispjelu žalbu, konstatirajući da “izvještavanje o migrantima i migrantskoj krizi jeste od javnog interesa”, te zaključujući da tekst “Migranti tuku i pljačkaju” tretira problem migranata na “površan, neprofesionalan i senzacionalistički način, generalizirajući problem i jednostrano ga prikazujući”.

U svojoj odluci Žalbena komisija Vijeća za štampu “ohrabruje novinare i medije da izvještavaju i objavljuju price o migrantima i migrantskoj krizi u BiH, podsjećajući da to izvještavanje treba da tretira ove teme dubinski, tj. sagledavajući problem u širem pojašnjavajućem kontekstu, odgovorno i objektivno”.

U nastavku odluka Žalbene komisije Vijeća za štampu.

Avangarda.ba

About The Author