Upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti kriminalizacije klevete u RS-u

Podnositelji zahtjeva za ocjenu ustavnosti ističu da su posljedice neustavnog Zakona izuzetno štetne za državu Bosnu i Hercegovinu

Upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti kriminalizacije klevete u RS-u
Foto: Index.hr

Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev za ocjenu ustavnosti članova Krivičnog zakona Republike Srpske koji se tiču kriminalizacije klevete, a koji su podnijeli 14 poslanika iz SDA, DF-a, NES-a Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Radi se, o izmjenama koje su donesene u periodu od 2017. godine do 2023. godine, a odnosi se i na pitanja kriminalizacije klevete koja se, u suštini, najviše primjenjuje na novinare i medije.

Jedan od spornih članova zakona propisuje da ko o drugoj osobi iznosi ili pronosi nešto neistinito, znajući da je riječ o neistini, identifikujući tu osobu trećim osobama i na taj način pričini štetu ugledu i časti, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.

Ako je to djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM.

– Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM – stoji u zakonu.

Naredni sporni član propisuje da ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života neke osobe što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a što nije, niti može predstavljati činjenice koje su od opravdanog interesa, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

– Ako je to djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju osoba, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM – precizirano je.

Također, ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM.

I u konačnici, sporan im je i član u kojem stoji da ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

– Ako je to djelo izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina – navedeno je.

Ako je djelo izvršilo službena ili odgovorna osoba ili osoba u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do deset godina, a ako su djela izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

U svom zahtjevu, podnositelji tvrde da navedene odredbe Krivičnog zakona Republike Srpske krše odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, te zahtijevaju da se iste stave van snage. Također, ističu da su posljedice neustavnog Zakona izuzetno štetne za državu Bosnu i Hercegovinu.

Poslanici su izrazili ozbiljnu zabrinutost u vezi sa potencijalnom povredom Ustava Bosne i Hercegovine koji garantira osnovna ljudska prava i slobode građanima Bosne i Hercegovine.

Osim toga, poslanici su naveli odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP) kao osnov za svoj zahtjev. Naime, Konvencija također štiti prava i slobode pojedinaca, a njegova primjena je od suštinskog značaja za BiH kao članicu Vijeća Evrope.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine sada će provesti proces ocjene ustavnosti navedenih odredbi Krivičnog zakona Republike Srpske kako bi utvrdio njihovu usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine. Odluka Ustavnog suda bit će od suštinskog značaja za pravni okvir u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Klix

About The Author