UO BHN: Reakcija na saopćenje Tužilaštva BiH

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari izražava zabrinutost radi najave Tužiteljstva BiH da će saslušavati “osobe koje putem medija daju negativne poruke o radu pravosuđa sa ciljem destabilizacije pravosudnog sistema”. U današnjem saopćenju iz Tužiteljstva BiH su poručili kako su formirali poseban predmet, te da će  “sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom” ispitati osobe koje su […]

UO BHN: Reakcija na saopćenje Tužilaštva BiH
Foto: BH novinari

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari izražava zabrinutost radi najave Tužiteljstva BiH da će saslušavati “osobe koje putem medija daju negativne poruke o radu pravosuđa sa ciljem destabilizacije pravosudnog sistema”. U današnjem saopćenju iz Tužiteljstva BiH su poručili kako su formirali poseban predmet, te da će  “sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom” ispitati osobe koje su povezane sa slučajem  navodnog  “primanja i davanja dara” u okviru kojeg su iskaze već dali Marko Pandža, uposlenik agencije SIPA, Nermin  Alešević,  biznismen  i Milan Tegeltija, predsjednik VSTV.

Članovi UO BH novinara duboko vjeruju kako se iza ovog saopćenja ne krije namjera  Tužiteljstva BiH da privodi i isljeđuje novinare i urednike čiji su mediji objavili sporni video snimak iz takozvane afere “potkivanje”. Vjerujemo da Tužiteljstvo BiH  poznaje medijske slobode i prava novinara na način kako su ona regulirana domaćim i međunarodnim zakonima i propisima, i da neće posezati za pravosudnim pritiskom na medijske profesionalce na način kako se to desilo u aprilu i martu ove godine, kada su glavna tužiteljica Gordana Tadić i jedan broj postupajućih tužitelja na nedozvoljen način pokušali prisiliti novinare portala Žurnal na otkrivanje izvora informacija i, protivno Krivičnom  zakonu BiH, prisiliti ih na kršenje profesionalne tajne.

Ovom prilikom UO BH novinara ponovo i rezolutno zahtijeva od Tužiteljstva BiH poštivanje prava novinara na slobodu izražavanja, slobodu kritike nositelja pravosudnih funkcija, korištenje neimenovanih izvora i čuvanje profesionalne tajne, uključujući i sva druga ljudska prava novinara zaštićena postojećim zakonima u BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

BH novinari podsjećaju nositelje pravosudnih funkcija u BiH da su dužni poštovati medijske slobode i prava novinara, što ne isključuje mogućnost njihovog reagiranja na neprofesionalno postupanje novinara ili netačno izvještavanje medija. Takva reagiranja se moraju svesti u legitimne postupke definirane kodeksom novinarske etike i zakonskim odredbama, a koji uključuju: ispravku krivog navoda, podnošenje žalbi regulatornom i samoregulatornom tijelu u BiH ili tužbe za klevetu i rušenje ugleda i časti nositelja pravosudnih funkcija.

Svaka drugačija reakcija iz Tužiteljstva BiH ili drugih pravosudnih institucija za nas u BH novinarima će predstavljati nedopušteno kriminaliziranje novinara i medija, kao i javno demonstriranje institucionalne i pravosudne sile  nad medijskim slobodama u BiH, poduzetih sa namjerom ograničavanja prava novinara na slobodu izražavanja. Ukoliko se to desi, BH novinari će pokrenuti sve raspoložive domaće i međunarodne mehanizme zaštite slobode medija i individualnih  prava novinara u BiH.

Izvor: BH novinari 

About The Author