Ulična akcija ‘Slobodni mediji za slobodno društvo’ u bh. gradovima

Građani nekoliko gradova imali su priliku da diskutiraju s volonterima o značaju lokalnih medija te profesionalnog i objektivnog izvještavanja

Ulična akcija ‘Slobodni mediji za slobodno društvo’ u bh. gradovima

Udruženje BH novinari u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u Bosni i Hercegovini organizirali su ulične akcije u 10 bh. gradova sa ciljem upoznavanja javnosti o aktivnostima projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, kao i dobijanja podrške građana  u borbi za jake i slobodne medije u lokalnim zajednicama.

Građani Gradačca, Konjica, Stoca, Trebinja, Tuzle, Petrova, Banje Luke, Brčkog, Doboja i Sarajeva su imali priliku da diskutiraju s volonterima o značaju lokalnih medija, profesionalnog i objektivnog izvještavanja u interesu javnosti, te o medijskim slobodama i zaštiti novinara u lokalnim zajednicama.

Ulična akcija je samo jedna od aktivnosti koja je organizirana u okviru projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, kojeg BH novinari implementiraju u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH, uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini sa ciljem  umrežavanja medija i organizacija civilnog društva u snažnu profesionalnu grupu koja će zagovarati medijske slobode i sigurnosti novinara u lokalnim zajednicama.

Neka od postignuća projekta je 12 organiziranih radionica o istraživačkom novinarstvu za novinare iz lokalnih medija, 12 treninga o medijskoj pismenosti za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija te sedam događaja na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja.

Urađeno je pet istraživanja, dodjeljeno je šest grantova u vrijednosti od 33.000 eura za projekte u oblasti medijske pismenosti, kreiran je jedinstveni Interaktivni centar za medije kao sredstvo za zajedničku profesionalnu razmjenu, kao i za zagovaranje neovisnosti i integriteta novinara u BiH.

U projekat je bilo uključeno više 700 učesnika: novinara i urednika lokalnih medija, predstavnika institucija vlasti, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog sektora, te je objavljeno preko 200 medijskih izvještaja o aktivnostima projekta.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author