U protekle tri godine 500 novinara koristilo usluge Linije za pomoć novinarima

BH novinari će uputiti zvanični zahtjev entitetskim vladama da se novinari i medijski radnici uvrste na listu profesija koje su pogođene pandemijom, kao i da budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju

U protekle tri godine 500 novinara koristilo usluge Linije za pomoć novinarima
Foto: Radiosarajevo.ba

Najmanje 500 novinarki i novinara iz cijele Bosne i Hercegovine u protekle tri godine koristilo je usluge Linije za pomoć novinarima (FMHL), besplatnog pravnog servisa koji djeluje u okviru Udruženja BH novinari.

U tom periodu novih 165 slučajeva je prijavljeno i rješavano kroz Liniju za pomoć novinarima, uključujući još 30-ak slučajeva iz prethodnih godina za koje ne postoje finalne odluke ili rješenja u korist novinara i medija.

Istaknuto je to na izvještajnoj skupštini Udruženja BH novinari, kada je rečeno i da je samo u 2020. godini Linija za pomoć novinarima zabilježila 69 različitih oblika kršenja prava i sigurnosti novinara i medijskih sloboda.

Udruženje trenutno zastupa novinare i medije u pet slučajeva klevete, dva radna spora i jednom krivičnom postupku koji je pokrenuo novinar radi prijetnji putem interneta.

Delegati Skupštine su istaknuli da je protekla godina bila posebno teška za novinare i medijske profesionalce jer su mnogi zbog posljedica pandemije koronavirusa ostali bez posla, a u posebno nezavidnoj situaciji našli su se freelanceri.

Kako je najavljeno, naredne sedmice BH novinari će uputiti zvanični zahtjev entitetskim vladama da se novinari i medijski radnici uvrste na listu profesija koje su pogođene pandemijom, kao i da budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Plan je i da se oformi medijska koalicija koja će sistemski raditi na otklanjanju posljedica pandemije za novinare i medijske profesionalce finansijskih i psiholoških.

Dio diskusije bio je posvećen i potrebi osnivanja sindikata na entitetskim nivoima koji bi se bavili isključivo pravima novinara i ostalih medijskih profesionalaca.

Delegati su se složili da se u ovoj godini toj inicijativi posebno posveti pažnja s obzirom na činjenicu da su novinari jedna od rijetkih profesija u državi koja nema svoj strukovni sindikat.

Kao član regionalne mreže novinarskih udruženja Safejournalists.net, BH novinari kreirali su bazu podataka u okviru koje je do sada objavljeno 179 slučajeva napada i prijetnji novinarima i medijima iz BiH.

U 2020. godini je zabilježeno 20 slučajeva napada i prijetnji novinarima i medijima, te objavljeno 11 regionalnih saopćenja koja su se odnosila na napade i pritiske na novinare i medijske kuće iz BiH.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author