Svjetski dan dostojanstvenog rada: Bolji uvjeti za novinare koji rade od kuće

Čak 65 posto ispitanika reklo je da novinari nisu dobili dodatnu finansijsku podršku radeći od kuće kako bi platili novonastale troškove

Svjetski dan dostojanstvenog rada: Bolji uvjeti za novinare koji rade od kuće

Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada 7. oktobra, Evropska federacija novinara (EFJ) objavila je izvještaj nazvan „Novinari koji rade od kuće – perspektiva radnih prava za hibridnu budućnost” koja pokazuje utjecaj pandemije koronavirusa na radne uvjete novinara i trend da hibridni model rada postaje norma.

Izvještaj pokazuje da iako su politike rada od kuće koje provode medijske kompanije daleko od savršenih, većina novinara ipak bi htjela raditi od kuće, ali u hibridnom radnom modelu koji im omogućuje da rade nekoliko dana iz kancelarije. Ono što je najvažnije, takva bi politika trebala biti dobrovoljna i reverzibilna.

Tokom pandemije, više od 50 posto ispitanika reklo je da se politika rada od kuće provodi na obaveznoj osnovi bez odgovarajućeg okvira. To rezultira prekovremenim radom, povećanim opterećenjem i izgaranjem.

Novinar iz Austrije kazao je da je manje-više uvijek na poslu „naviknete se raditi ujutro, u podne i navečer. Radno i slobodno vrijeme počinje se miješati“.

Usprkos povećanom opterećenju, 65 posto ispitanika reklo je da novinari nisu dobili dodatnu finansijsku podršku radeći od kuće kako bi platili troškove poput korištenja privatne opreme, računa za energiju i slično. Samo je 20 posto reklo da prima dodatnu naknadu za troškove nastale tokom rada od kuće.

Iako nacionalni pravni okvir o zdravlju i sigurnosti ili opći uvjeti rada postoje u većini zemalja, većina medijskih kuća nema posebnu politiku koja regulira rad na daljinu. Još rjeđe postoje odredbe u kolektivnim ugovorima na nivou kompanija za reguliranje rada na daljinu.

Postoje okvirni sporazumi evropskih socijalnih partnera o radu na daljinu iz 2002. godine, no novinarski sindikati i udruženja i dalje su imali poteškoća u pregovaranju o odredbama rada na daljinu u kolektivnim ugovorima s medijskim poslodavcima. Mnogi sindikati i udruženja izdali su smjernice svojim novinarima o uvjetima rada na daljinu.

U Turskoj je novinarski sindikat (TGS) uspio doći do svojih članova i u nove kolektivne ugovore uvrstiti odredbe o radu na daljinu. TGS je pokrenuo kampanju koja svojim članovima izdaje smjernice o radu na daljinu i uspješno je pregovarao sa sedam medija o kolektivnim ugovorima i pružanju usluga rada na daljinu.

Izvještaj na kraju navodi da se sve zainteresirane strane (zakonodavaci, poslodavci, sindikati/udruženja i pojedinci) moraju prilagoditi i pokušati pronaći novu ravnotežu, uzimajući u obzir opća načela kao što su jednaka prava i nediskriminacija, poštivanje osnovnih standardih radnih prava.

Što se konkretno tiče sindikata, oni će morati još više osluškivati očekivanja svojih članova, a možda će morati i razviti nove oblike organiziranja, zaključeno je u izvještaju Evropske federacije novinara.

Izvor: IFJ

About The Author