SEMINAR O PRISTUPU INFORMACIJAMA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

Udruženje BH novinari i Vijeće Evrope organiziraju dvodnevni inter profesionalni seminar “MEDIJI I PRAVOSUĐE U BIH: PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA VS. PRAVO NA ZAŠTITU INTEGRITETA I TAJNOSTI PRAVOSUDNIH ISTRAGA I POSTUPAKA”. Seminar će se održati 29. i 30. oktobra u Herceg Etno selu u Međugorju (Gospodarska zona, Tromeđa b.b, 88269 Međugorje). Radionica se održava u […]

SEMINAR O PRISTUPU INFORMACIJAMA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

Udruženje BH novinari i Vijeće Evrope organiziraju dvodnevni inter profesionalni seminar “MEDIJI I PRAVOSUĐE U BIH: PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA VS. PRAVO NA ZAŠTITU INTEGRITETA I TAJNOSTI PRAVOSUDNIH ISTRAGA I POSTUPAKA”. Seminar će se održati 29. i 30. oktobra u Herceg Etno selu u Međugorju (Gospodarska zona, Tromeđa b.b, 88269 Međugorje).

Radionica se održava u okviru regionalnog projekta Vijeća Evrope JUFREX. Sudionici su nosioci pravosudnih funkcija i glasnogovornici pravosudnih institucija u BiH, urednici, novinari i međunarodni eksperti.

Ciljevi radionice su: zaštita integriteta pravosudnih institucija i njihove neovisnosti kroz unapređenje medijskog izvještavanja o toku sudskih postupaka i tužilačkih istraga, unapređenje saradnje, odnosa i otvorenosti između novinara i medija te pravosudnih institucija i glasnogovornika, unapređenje razumijevanja prava novinara na pristup informacijama u pravosudnim institucijama te ograničenja i pravila eksternog komuniciranja pravosudnih institucija.

About The Author