SafeJournalists: Novinari kao branioci ljudskih prava i dalje ugroženi

Pravno i organizaciono okruženje u kojem novinari rade i dalje predstavlja veliki problem koji se teško rješava

SafeJournalists: Novinari kao branioci ljudskih prava i dalje ugroženi
Foto: Safejournalists.net

U regionu zapadnog Balkana svjedočimo ugrožavanju prava novinara i njihovog rada gotovo svakodnevno stoga je na Međunarodni dan ljudskih prava ukazano na to da Indeks sigurnosti novinara SafeJournalists mreže za 2021. godinu u najvećem dijelu bilježi stagnaciju ili pad u odnosu na 2020. godinu.

SafeJournalists regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država zapadnog Balkana koja se svakodnevno bori za poboljšanje položaja novinara na tom prostoru.

Jedan od vidova te borbe je i pokazatelj Indeksa sigurnosti novinara kako se, iz godine u godinu, mijenjaju odgovarajuća društvena i politička okruženja, koja imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost novinara i medijskih profesionalaca.

Indeks mreže SafeJournalists za 2021. godinu bilježi stagnaciju ili pad u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija bilježe veće ili manje padove kod mjerenih indikatora, dok Hrvatska i Sjeverna Makedonija mjere blagi porast.

Generalno pravno i organizaciono okruženje u kojem novinari rade i dalje predstavlja veliki problem koji se teško rješava i poboljšava, pa na taj način i ne dozvoljava bilo kakav veći napredak. Postoje ozbiljni propusti oko shvatanja ključnih krivičnih djela.

Opći trend alternativnih mehanizama koji povezuju javna tužilaštva, policiju i novinare u radne grupe i komisije pokušava da prevaziđe barijere u primjeni propisa i ozbiljne nedostatke u praksi.

Zvaničnici i dalje rijetko osuđuju napade, a veoma često su i sami vinovnici ili stvaraju okruženje u kojem se novinari veoma lako targetiraju. Online verbalne prijetnje i zastrašivanja su postala realnost, a njihov broj se povećava.

Raduje manji broj fizičkih napada i generalni pad broja slučajeva na štetu novinara, ali dodatno brine ozbiljnost prijetnji koje se izriču i činjenica da procesuiranje i izrečene sankcije i dalje nemaju odvraćajući efekat.

– Novinari kao branitelji ljudskih prava i dalje ostaju na vjetrometini napada kako predstavnika vlasti, tako i ekstremnih grupa i pojedinaca – navodi se u saopćenju.

Izvor: SafeJournalists/BH novinari

About The Author