RTV BPK GORAŽDE i RTV VOGOŠĆA: NJEGOVO VELIČANSTVO NAČELNIK

IZDVAJAMO

Ramović se tako samo u dnevniku emitovanom 19. septembra pojavljuje u četiri od ukupno pet priloga koji se odnose na događanja u ovom kantonu. Hronološki, Ramovića smo slušali i gledali kako presijeca vrpce u prilogu sa održavanja svečane akademije i sjednice Vijeća opštine Goražde povodom dana opštine, u prilogu sa otvorenja postavke ratne izložbe u budućem Zavičajnom muzeju, u prilogu iz kulturno edukativnog centra “Gungor” te u prilogu sa otvaranja prvih teniskih terena u Goraždu.

RTV BPK GORAŽDE i RTV VOGOŠĆA: NJEGOVO VELIČANSTVO NAČELNIK

U Goraždu načelnik tri puta presijeca vrpcu i igra tenis, u Vogošći daje stručni sud o rječniku temeljnih frizerskih tehnika i termina. Izbori su…

 

RTV BPK GORAŽDE: JEDAN JE MUHAMED RAMOVIĆ

19.– 23. septembar 2016.

DAJ MI VRPCU DA JE PRESIJEČEM: Centralna figura analiziranih dnevnika RTV BPK Goražde bez ikakve je sumnje načelnik opštine Muhamed Ramović. Ramović se tako samo u dnevniku emitovanom 19. septembra pojavljuje u četiri od ukupno pet priloga koji se odnose na događanja u ovom kantonu. Hronološki, Ramovića smo slušali i gledali kako presijeca vrpce  u prilogu sa održavanja svečane akademije i sjednice Vijeća opštine Goražde povodom dana opštine, u prilogu sa otvorenja postavke ratne izložbe u budućem Zavičajnom muzeju, u prilogu iz kulturno edukativnog centra “Gungor” te u prilogu sa otvaranja prvih teniskih terena u Goraždu.

GEM-SET-MEČ RAMOVIĆ: Upravo u okviru teniskog priloga, novinara Benuna Šapčanina, možemo vidjeti do koje mjere je politička promocija sadašnjeg načelnika i kandidata na predstojećim izborima prisutna na ovom emiteru. Sam načelnik, u izjavi koju je dao nakon što je po treći put tog dana presjekao svečanu vrpcu, istakao je da je projekat u vrijednosti od 80.000 KM zajednička investicija Opštine Goražde, Vlade BPK-a, firme Prevent i donatora dr. Ulricha Hogenschurza, koji je donirao 17.000 KM.  Razloge kašnjenja projekta od dvije godine, Ramović je samoinicijativno objasnio: “Zato što je on izrazio želju da on dadne novac. Bio je nešto bolestan. Evo i danas nije stigao, ali doći će vrlo brzo da donira još i rekete i lopte i sve ono što može još od opreme.” Načelnik je naglasio da mu je ostalo još da napravi svlačionice i reflektore. S obzirom na dosadašnju dinamiku radova, postoji velika šansa da ovo igralište, svlačionice i reflektore dobije tokom sljedeće predizborne kampanje. Naglašavamo da je prilog završen snimkom načelnika i resornog ministra kako igraju tenis.

KO SU ODGOVORNI? Slično kao u prethodnim monitorinzima dnevnika kantonalnih televizija, ni u ovoj analizi nismo zabilježili priloge koji otvoreno kritikuju vladajuće strukture. Emitovani sadržaj čine izvještaji o sastancima vlade kantona ili lokalnih struktura vlasti, potpisivanju ugovora i počecima realizacije kapitalnih projekata. U tom kontekstu možemo izdvojiti priloge emitovane 20. septembra, novinara Rasima Bosne, o izvođenju radova u naselju Mojković Polje, na sanaciji problema površinskih voda i kanalizacione mreže. Kao što možete pretpostaviti, sugovornik je bio načelnik Ramović. Opšti nedostatak ovog priloga je izostanak kritike i postavljanja pitanja zbog čega se moraju čekati izbori kako bi se građanima ovog ili bilo kojeg drugog kantona počeli rješavati elementarni komunalni problemi. Također, možemo izdvojiti i izvještaj Benuna Šapčanina, emitovan 21. septembra, o donaciji paketa prve pomoći Osnovnoj školi “Ustikolina”. Iako je kolega Šapčanin naglasio da ova škola dosad nije imala adekvatnu opremu za pružanje prve pomoći,  odgovor na pitanje ko su krivci za ovaj nevjerovatni propust nismo dobili.

IMAMO PROBLEM: Izjave opozicije i priloge sa izbornih skupova vidjeli smo tek u dnevniku emitovanom 22. septembra. U toku ovog monitoringa nismo imali priliku zabilježiti priloge koji tematiziraju korupciju i nenamjensko trošenje javnih sredstava. Da nije sve tako idilično u ovom kantonu vidjeli smo u prilogu novinarke Edine Tabaković sa pres-konferencije održane povodom problema sedam sportskih kolektiva koji su članovi fudbalskog saveza BPK-a. Tabaković nas je jasno informisala o napetoj situaciji unutar ovog saveza i sukobima oko formiranja izborne skupštine. Također, kao kvalitetno izvještavanje možemo izdvojiti prilog novinara Muhameda Bajrovića, emitovan 22. septembra, o pojavi bolesti plavog jezika kojom je ozbiljno ugroženo čak 50 posto stočnog fonda u ovom kantonu.

 

RTV VOGOŠĆA: HOĆETE DA GLASATE, EVO KANDIDATA

19. – 23. septembar 2016.

MINUTE ZA SVAKOGA: Lokalni izbori su u fokusu uređivačke politike ovog emitera. Ta činjenica vidljiva je iz izbornog bloka koji se svakodnevno emituje u okviru Vogošćanske hronike. Svim gledaocima RTV Vogošće omogućeno je da se detaljno upoznaju sa kandidatima za opštinsko vijeće bez obzira iz koje političke partije oni dolaze. Tako u okviru ovog dnevnika svakodnevno možemo gledati iscrpne, profesionalno urađene izvještaje sa predizbornih aktivnosti SDA, SDP-a, DF-a, SBB-a, kao i drugih političkih subjekata u ovoj opštini. Međutim, ovaj pozitivni dojam kvari evidentan problem svih do sada analiziranih javnih emitera, favoriziranje postojeće lokalne vlasti kroz prikriveni politički marketing.

SRCE, RUKE I LOPATA: Edin Smajić, načelnik opštine Vogošća, također je centralna figura dnevnika u sklopu ovog monitoringa. Priznanja reljevskog paroha Duška Lalovića načelniku Smajiću, sanacija asfaltnih puteva na Kobiljoj Glavi i naselju Nebočaj, promocija knjige autora Elvira Bajrića Rječnik frizerskih tehnika i termina, samo su neki od priloga u kojima načelnik daje poprilično duge izjave bez ikakvih intervencija i pitanja novinara. Također, načelnika Smajića i njegove planove za naredne četiri godine mandata možemo gledati i kroz već pomenuti izborni blok koji se emituje u sklopu dnevnika na ovom emiteru. Kako u praksi izgleda prilog sa otvorenja infrastrukturnih radova? Kao primjer uzet ćemo prilog emitovan 19. septembra, novinarki Minele Deševac i Maide Dervišević, o sanaciji putne komunikacije ukupne dužine 400 metara. Dakle, imamo informaciju o vrijednosti projekta i izvođačima radova, a nakon toga gledamo načelnika i njegov tim čiji su članovi također na listama za predstojeće izbore. Prema riječima Smajića, sanacija ovog puta prioritet je već deset godina, ali ekonomska kriza i klizišta u ovoj opštini glavni su razlozi zbog kojih stanovnici ove ulice čitavu deceniju čekaju 400 metara asfalta.

POZITIVNI PRIMJERI: Bez obzira na propuste karakteristične uglavnom za emitere koji se finansiraju preko budžeta, u sklopu monitoringa dnevnika na RTV Vogošći zabilježili smo i niz aktuelnih i kvalitetno urađenih priloga. Kao primjer možemo izdvojiti razgovor sa rukovodiocem opštinskog inspektorata koji se odnosi  na upozorenja političkim subjektima da plakatiranja ne mogu vršiti na zakonom nepredviđenim lokacijama. Ovaj prilog bi mogao biti bolji da smo imali priliku vidjeti nepropisno zalijepljene plakate.

Ni na ovom emiteru nismo zabilježili priloge o korupciji.

About The Author