Reporteri bez granica objavili ključna pravila za korištenje vještačke inteligencije u novinarstvu

Upustva sadrže snovne etičke principe za zaštitu integriteta vijesti i informacija u razdoblju vještačke inteligencije

Reporteri bez granica objavili ključna pravila za korištenje vještačke inteligencije u novinarstvu
Foto: Daily Star

U dokumentu se navodi da AI predstavlja značajan pomak u načinu prikupljanja informacija, potrage za istinom, pričanja priča i širenja ideja i da će značajno promijeniti novinarstvo.

Dokument donosi i deset ključnih pravila koja moraju postati obavezna za medijske organizacije i novinare u pogledu primjene AI.

Prvo pravilo je da novinarska etika mora usmjeravati kako mediji i novinari koriste tehnologiju, a drugo da ljudske odluke moraju ostati ključne pri uredničkim izborima i dugotrajnim strategijama.

Dokument poziva da AI sistemi ranije prođu nezavisnu evaluaciju i da medijske kuće uvijek ostanu odgovorne za sadržaj koji objavljuju.

Mediji, takođe, moraju biti transparentni u vezi sa korištenjem sistema AI i garantovati autentičnost i istinitost objava.

U dokumentu se poziva da se jasno označi razlika između ljudskog i generisanog sadržaja, a da AI sadržaj oslikava pluralizam mišljenja i da novinari i medijske kuće budu angažovani u općem nadzoru primjene AI.

Izvor: Kossev.info

About The Author