Razvijanje medijske pismenosti važan faktor u borbi protiv dezinformacija

Istraživanja o medijskim navikama djece i odraslih u BiH pokazuju da sve veći dio populacije kao prvi izvor informacija koriste online medije

Razvijanje medijske pismenosti važan faktor u borbi protiv dezinformacija

Promoviranje vještina i znanja iz oblasti medijske pismenosti u cijelom društvu važan je faktor u borbi protiv dezinformacija, istaknuto je na dvodnevnoj konferenciji o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Sarajevu.

Šefica ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Bojana Urumova izjavila je da su studije pokazale da je internet veliki izvor informacija za odrasle u BiH, dok je radio sveden na 30 posto, a štampa na 13 posto.

Navela je da se situacija u posljednjih 20-ak godina radikalno promijenila o pitanju glavnih izvora informacija, ali da je još važnije što se stiče dojam da građani podcjenjuju svoju sposobnost da kritički analiziraju informacije.

Pomoćnica direktora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), koja je organizirala konferenciju, Amela Odobašić rekla je da je medijska pismenost relativno je nova tema iako se o njih govori 15-ak godina i važna jer je potrebno izgraditi mehanizme za suprotstavljanje dezinformacijama i lažnim vijestima.

– Medijska pismenost obuhvata donosioce odluka, zakonodavna tijela, regulatorna tijela, civilno društvo i predstavnike obrazovnog sistema. Kroz mrežu koja ima više od 80 članica širom BiH iz raznih sektora pokušavamo napraviti strateški pristup kako zagovarati da medijska pismenost uđe u planove i programe škola kako bi se kod djece razvijao osjećaj o prijetnjama koje vrebaju na internetu, kako percipiraju vijesti i razvijaju kritičko mišljenje – pojasnila je Odobašić.

Dodala je da istraživanja o medijskim navikama djece i odraslih u BiH pokazuju da sve veći dio populacije kao prvi izvor informacija koriste online medije. Smatra da je to alarmantan znak da trebamo još više raditi na podizanju svijesti kako bi se zapravo, naročito djeca sačuvala od štetnih sadržaja koji vrebaju putem interneta.

– U tom segmentu RAK je upravo u završnoj fazi realizacije projekta “Zaštite djece na internetu”, koji se bavi time kako zaštiti djecu od štetnih sadržaja. To je prepoznato kod nas kao jedna slaba tačka, što nas ne razlikuje od drugih zemalja u regionu i šire – poručila je Odobašić.

Naglasila je da RAK nema eksplicitnu nadležnost da regulira medijsku pismenost, ali su se pozicionirali kao institucija koja oko sebe mapira i okuplja sve sudionike koji se bave tim pitanjem.

Konsultantica Vijeća Evrope Bojana Kostić poručila je da je glavni aspekt medijske pismenosti sposobnost da kritički propitujemo medijske sadržaje i da učestvujemo u društvu kao aktivni građani.

U okviru konferencije u Sarajevu će biti realizirana i radionica „Primjena, unapređenje i promoviranje evropskih i međunarodnih standarda MIP-a u BiH“. Nakon radionice, bit će predstavljene studije i strateški dokumenti izrađeni u okviru projekta Vijeća Evrope „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju“ namijenjeni kreatorima politika, nastavnicima, ali i svima koji su angažirani na polju promoviranja MIP u BiH.

U okviru dvodnevne konferencije održava se i “Sajam medijske i informacijske pismenosti” na kojem će biti prezentirani materijali na temu medijske i informacijske pismenosti različitih partnerskih organizacija, kao i materijali i istraživanja koje je Agencija realizirala u okviru projekta “Zaštita djece na internetu u sistemu korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije”.

Na konferenciji će biti premijerno promovirani video spotovi, radio džinglovi, edukativni materijali, leci i brošure, koji imaju za cilj prezentiranje aktivnosti i rezultata kampanje, kroz pozitivne primjere i savjete iz područja sigurnog korištenja interneta.

Izvor: Fena/AA

About The Author