Raspisan javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH EU

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije i to za najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog i najbolji pisani novinarski tekst

Raspisan javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH EU

Direkcija za evropske integracije, u saradnji s Društvom novinara Bosne i Hercegovine objavila je javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2022. godinu.

Javni poziv za dostavljanje radova je otvoren od 1. novembra 2021. godine do 31. marta 2022. godine.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije i to za najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog i najbolji pisani novinarski tekst.

Najbolji radovi u obje kategorije će biti nagrađeni laptop računarom, a nagrade će dobitnicima biti uručene u okviru obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u maju 2022. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od dana objave javnog poziva do njegovog zatvaranja. Radove može prijaviti autor lično ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu [email protected], s naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču”.

Prijavljeni radovi trebaju se baviti procesom pristupanja BiH u EU i njegovim uticajem na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH. Tema nagrade uključuje sljedeće podteme: prioriteti u procesu pristupanja (Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU, Analitički izvještaj i Izvještaj o BiH), provođenje i primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje aktivnosti institucija u izvršavanju obaveza u procesu evropskih integracija, preuzimanje pravnih propisa EU u zakonodavstvo u BiH i njegova primjena, prevođenje pravnih akata u procesu evropskih integracija, finansijska pomoć EU Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja (Instrument pretpristupne pomoći – IPA, uključujući programe teritorijalne saradnje i višedržavnu IPA-u; Investicijski okvir za zapadni Balkan, programi EU itd.).

Odluku o izboru najbolje novinarske priče donosi stručni žiri koji se sastoji od šest članova (tri člana iz Društva novinara BiH i tri iz Direkcije za evropske integracije).

Pri izboru će u obzir uzeti kriteriji: izbor teme, način prezentiranja činjenica i podataka, autorski stil, odnosno audio-vizuelna prezentacija, procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu bolje informiranosti javnosti o koristima i izazovima koje pristupanje i članstvo u EU nosi za građane ili državu te poštovanje principa i etičkih normi izvještavanja.

Radovi ne smiju reflektirati ili upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, spolnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije. Direkcija, kao organizator izbora, zadržava pravo da diskvalificira takve radove bez objašnjenja. Direkcija, također, zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ili nagradu u jednoj od kategorija, ako prijavljeni radovi ne budu u skladu s utvrđenim kriterijima i uvjetima.

Izvor: DEI

About The Author