PREPORUKE NOVINARIMA I UREDNICIMA ONLINE MEDIJA

Javna rasprava o Smjernicama za primjenu Kodeksa novinara u online sferi u Srbiji, započela je jučer. Piše: Marija Vučić Online mediji u Srbiji uskoro će dobiti Smjernice za primjenu Kodeksa novinara u online medijima, koji će, kao dopuna postojećeg Kodeksa, pomoći urednicima i novinarima internet-portala da rješavaju etičke dileme sa kojima se susreću. Analizirajući slučajeve […]

PREPORUKE NOVINARIMA I UREDNICIMA ONLINE MEDIJA

Javna rasprava o Smjernicama za primjenu Kodeksa novinara u online sferi u Srbiji, započela je jučer.

Piše: Marija Vučić

Online mediji u Srbiji uskoro će dobiti Smjernice za primjenu Kodeksa novinara u online medijima, koji će, kao dopuna postojećeg Kodeksa, pomoći urednicima i novinarima internet-portala da rješavaju etičke dileme sa kojima se susreću.

Analizirajući slučajeve kršenja novinarske etike u online medijima kojima se bavio Savjet za štampu, radna grupa pod njegovim okriljem ustanovila je da su zadiranje u privatnost, prikriveno oglašavanje, naknadno mijenjanje tekstova bez obrazloženja, poštovanje autorstva samo neki od problema u online sferi.

Iako je, kako je rečeno na ovom skupu, postojeći Kodeks dobar i može se primjenjivati na sve medije, razvoj novih tehnologija i online novinarstva nameće potrebu da bude i proširen. Ove smjernice bi trebale biti objavljene i dostavljene redakcijama do kraja mjeseca, a ideja je da jednog dana postanu i integralni dio Kodeksa.

Smjernice za primjenu Kodeksa novinara Srbije u online medijima dostupne su na sajtu Saveta za štampu.

cenzolovka.rs

About The Author