Poziv nadležnima u oba bh. entiteta da omoguće nesmetan pristup informacijama

BH novinari nedopustivim smatraju da se pod krinkom borbe protiv lažnih vijesti i širenja panike pokušava ugušiti profesionalno novinarstvo

Poziv nadležnima u oba bh. entiteta da omoguće nesmetan pristup informacijama

Upravni odbor Udruženja BH novinari javno je zatražio od Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH da osiguraju nesmetan pristup informacijama i odlukama u vezi s pandemijom koronavirusa Covida-19 u Bosni i Hercegovini na siguran i slobodan način bez ikakvih ograničenja, cenzure ili restrikcija prema novinarima.

Takav pristup zahtijeva hitno povlačenje odluka i uredbi sa zakonskom snagom, koje se odnose na ograničavanje slobode izražavanja i mišljenja u medijima i na društvenim mrežama, kao i ukidanje ovlasti pojedincima, policijskim i drugim sigurnosnim agencijama da cenzuriraju medije i građane, uz provođenje brzih istraga ili određivanje veoma visokih novčanih kazni, kao u Republici Srpskoj.

U saopćenju su podsjetili da je stupila na snagu Uredba predsjednice RS-a Željke Cvijanović kojom se “zabranjuje iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir” i to putem “sredstava javnog informiranja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava”.

Istovremeno, Vlada Federacije BiH je putem Ministarstva unutrašnjih poslova i jedinica za cyber criminal prije izvjesnog vremena počela primjenjivati mjere praćenja i nadzora nad informacijama koje se šire putem društvenih mreža u okviru čega je pokrenuto pet krivičnih postupaka zbog navodnog širenja lažnih informacija i panike.

Upravni odbor BH novinara ocjenjuje nedopustivim da se pod krinkom borbe protiv lažnih vijesti i širenja panike među stanovništvom pokušava ugušiti profesionalno novinarstvo koje uključuje kritičko procjenjivanje odluka vlada entiteta i kantona, kao i nadležnih kriznih štabova.

– Bez obzira na vanredne okolnosti, protivno je svim demokratskim vrijednostima zavoditi institucionalnu cenzuru i ograničenja slobode izražavanja i informiranja, te davati široke ovlasti pojedincima angažiranim u kriznim štabovima ili policijskim i sigurnosnim agencijama da tumače i „reguliraju“ prema svojim mjerilima novinarska prava i medijske slobode – smatraju u Udruženju.

U tom kontekstu, najavili su da će pozvati međunarodne organizacije i evropske institucije za zaštitu slobode izražavanja i mišljenja da reagiraju na cenzuru informacija u vezi s Covidom-19 i vršenjem institucionalne represije nad slobodom izražavanja u BiH.

Također, još jednom su skrenuli pažnju na ograničen i otežan pristup informacijama u posjedu Vlade i Kriznog štaba Federacije BiH, kao i Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo koji i dalje cenzuriraju informacije i ostavljaju većinu novinara bez dvosmjerne komunikacije i sveobuhvatnih odgovora na pitanja o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama na građane, privredu i društveni život.

About The Author