Potpisana deklaracija protiv kriminalizacije klevete

U demokratskim društvima institucije bi trebalo da nastoje ojačati kritičku svijest građana, povećavajući njihova prava i slobode, navodi se u deklaraciji

Potpisana deklaracija protiv kriminalizacije klevete
Foto: Media.ba

Predstavnici organizacija civilnog društva i nezavisni mediji potpisali su u Banjoj Luci deklaraciju kojom se najoštrije protive i osuđuju najave predstavnika institucija Republike Srpske da će se u okviru Krivičnog zakona propisati krivična djela kojim će se izvršiti kriminalizacija klevete i uvrede.

Deklaraciju su potpisali Udruženje za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta, Helsinški parlament građana Banja Luka, Transparency International BiH, Banjalučki centar za ljudska prava, Centar za životnu sredinu, Klub novinara Banja Luka/BH novinari, Udruženje građana “Zdravo da ste”, Udruženje “eTrafika” i Centar za informativnu dekontaminaciju mladih.

Oni su nakon konferencije “Koliko će nam slobode ostati?” koju su organizirali Klub novinara Banja Luka, portal Capital.ba i Fondacija Fridrih Ebert Banja Luka izrazili zabrinutost da će najavljeno donošenje zakona o lažnim vijestima biti iskorišteno protiv nezavisnih medija, novinara i aktivista, da bi se ušutkalo neslaganje u okviru društva Republike Srpske i onemogućio slobodan rad novinara, novinarki, udruženja i pojedinaca u Republici Srpskoj.

Smatraju da je moguće da se ovakva zakonska inicijativa koristi kako bi se zastrašili predstavnici medijskog i nevladinog sektora, kao i pojedinci koji izražavaju stavove suprotne od onih koje ima vlast u Republici Srpskoj.

Upozorili su javnost da bi izmjene trenutnih zakona i donošenje novih najavljenih zakona, upućivale na stvaranje represivnog okruženja i revanšizma prema neistomišljenicima, što bi predstavljalo udaljavanje od demokratskih ideala.

– U demokratskim društvima institucije bi trebalo da nastoje ojačati kritičku svijest građana, povećavajući njihova prava i slobode, a ne ići suprotnim pravcem pokušavajući putem zakona praktično zabraniti drugačiju misao od one koja je poželjna – navodi se u deklaraciji.

Potpisnici smatraju da se Krivični zakon i ostali zakoni nikako ne smiju mijenjati naprečac, nauštrb prava i sloboda građana, a posebno bi bilo opasno ako bi se donošenje novih i izmjene i dopune postojećih zakona izvršile u hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Ponašanje kojim se prekrajaju zakoni tako da pogoduju pojedincima, jednoj partiji ili određenim interesnim grupama je odlika jednopartijskih sistema ili onih koja teže tome, u kojima ne postoji demokratska svijest, niti istinska pravna država, a dužnost medija je da se ukaže na ove stvari.

Izvor: Capital

About The Author