POSLJEDNJI POZIV MEĐUNARODNE ZAJEDNICE BH. VLASTIMA: KONFERENCIJA ZA SPAS BHRT-A 13. JUNA U SARAJEVU

Na inicijativu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Udruženja BH novinari, a uz podršku relevantnih međunarodnih institucija, u utorak, 13. juna, 2017. u Sarajevu će se u saradnji sa Vijećem Evrope i OSCE predstavnikom za slobodu medija organizirati konferencija “Nacionalni radiotelevizijski servis u Bosni i Hercegovini”. Konferencija će okupiti predstavnike medija, parlamenata, vlada, predstavnike međunarodnih […]

POSLJEDNJI POZIV MEĐUNARODNE ZAJEDNICE BH. VLASTIMA: KONFERENCIJA ZA SPAS BHRT-A 13. JUNA U SARAJEVU

Na inicijativu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Udruženja BH novinari, a uz podršku relevantnih međunarodnih institucija, u utorak, 13. juna, 2017. u Sarajevu će se u saradnji sa Vijećem Evrope i OSCE predstavnikom za slobodu medija organizirati konferencija “Nacionalni radiotelevizijski servis u Bosni i Hercegovini”.

Konferencija će okupiti predstavnike medija, parlamenata, vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, institucija i ambasada, kao i eksperte koji će diskutirati o mogućim rješenjima krize i o adekvatnoj primjeni standarda Vijeća Evrope i Evropske Unije.

Učesnici Konferencije će diskutirati o izazovima i postojećim ograničenjima, podijelit će iskustva i najbolju praksu nacionalnih i etničkih javnih medijskih servisa u Evropi i ukazati na potrebu za promjenom zakonodavstva, promjenom u sistemu javnog emitiranja kao i o zahtjevu za kanalom na hrvatskom jezku.

Na Konferenciji, koja će se održati u zgradi BHRT-a, ključni govornici će biti Nils Muižnieks, komesar Vijeća Evrope za ljudska prava i Ingrid Deltenre, generalna direktorica EBU-a.

Više na bhrt.ba

About The Author