Parlament FBiH neće razmatrati Nacrt zakona o zviždačima

Iako je Mijatović pozvala Predstavnički dom da pošalje jasnu poruku da se odmazda protiv zviždača neće tolerirati

Parlament FBiH neće razmatrati Nacrt zakona o zviždačima
Foto: Pogled

Iako je komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović uputila pismo pred tematsku sjednicu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta o situaciji nekoliko ustanova socijalnog staranja, ukazujući između ostaloga i na potrebu usvajanja zakona o zviždačima, Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH to pismo nije ni razmatrala.

Također, Komisija je odbila i prijedlog da se na dnevnom redu nađe Nacrt zakona o uzbunjivačima, čije su razmatranje zatražili poslanici Naše stranke u tom domu entitetskog parlamenta.

Mijatović se u pismu osvrnula i na segment “zviždačima” ili “uzbunjivačima” spominjući u tom kontekstu poslanicu Naše stranke Sabinu Ćudić koja je javno skrenula pažnju na tretman djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić.

Komesarka je poručila sa zabrinutošću primjećuje neprijateljske stavove i javne pozive na krivično gonjenje parlamentarke koja je objavila informacije i videomaterijale o postupanju s djecom u Pazariću, kao i “zviždača” koji su te materijale podijelili s parlamentarkom, a koje su iznijeli neki političari.

Skrenula je pažnju na Preporuku Komiteta ministara Vijeća Evrope u kojoj se navodi da osobe koje prijave ili obznane informacije o prijetnji ili šteti po javni interes (“zviždači”) mogu dati doprinos u jačanju transparentnosti i demokratske odgovornosti.

– Uzbunjivanje ove vrste predstavlja jedan od temeljnih aspekata slobode izražavanja i slobode savjesti, te je važno u borbi protiv korupcije i razotkrivanja teških zloupotreba u javnom i privatnom sektoru – navela je Mijatović.

Ohrabrila je stoga Predstavnički dom da pošalje jasnu poruku da se odmazda protiv zviždača ili njihova viktimizacija neće tolerirati.

Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ranije je uputito u proceduru Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH.

– Živimo u pravnom paradoksu u kojem Krivični zakon nalaže kazne za neprijavljivanje slučaja zlostavljanja, dok istovremeno zakonodavstvo ne nudi nikakvu zaštitu onima koji to prijavljuju, a koji se suočavaju s političkom odmazdom – kazala je Ćudić.

Predstavnici u tom federalnom zakonodavnom tijelu, dodala je, trebaju se odrediti da li žele zaštiti prijavitelje tih zlodjela.

Ćudić je ranije javnosti predočila video i fotografije na kojima su prikazana zavezana djeca smještana u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, te fotografije objavili su svi svjetski mediji.

About The Author