Organizacije civilnog društva traže veću slobodu pristupa informacijama

Zatraženo je da se uvede princip proaktivne transparentnosti gdje bi se uspostavili jasni standardi koji uključuju i katalog informacija

Organizacije civilnog društva traže veću slobodu pristupa informacijama
Foto: Radio 1

Javne institucije u Bosni i Hercegovini nemaju zakonsku obavezu da objavljuju informacije od javnog interesa, a borba građana, nevladinih organizacija i medija za njihovo objavljivanje često traje godinama te su organizacije civilnog društva u BiH uputile inicijativu nadležnim institucijama sa zahtjevom da se što prije pristupi izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH.

Osnovni cilj inicijative je da se u zakon uvede princip proaktivne transparentnosti gdje bi se uspostavili jasni standardi koji uključuju i katalog informacija koje će sve javne institucije morati objavljivati na svojim internet stranicama.

U saopćenju se podsjeća da u BiH javne institucije ne objavljuju  informacije o trošenju budžetskog novca, javna preduzeća kriju podatke o poslovanju, a pravosudne institucije informacije o završenim sudskim procesima.

Organizacije civilnog društva podsjećaju da se jedna od predviđenih mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave za period od 2018. do 2022. odnosi upravo na povećanje dostupnosti informacija gdje bi se trebao uvažavati princip maksimalne transparentnosti.

Također, BiH je 2014. godine pristupila Inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP Inicijativa) koja se zasniva na ideji da je otvorena vlast dostupnija i odgovornija prema građanima.

BiH je još 2012. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima koja ohrabruje javne vlast da na vlastitu inicijativu objave službenih dokumenata kad je god to moguće promovirajući tako transparentan i efikasan rad javne uprave.

Zato su organizacije civilnog društva iz BiH pozvale ovlaštene predlagače na svim nivoima vlasti, a u prvom redu Ministarstvo pravde BiH, da pripreme prijedlog novog Zakona o slobodi pristupa informacijama uvažavajući SIGMA-ine principe za javnu upravu koji se odnose upravo na proaktivnu transparentnost, kao i Konvenciju Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima, te strateška opredjeljenja iz reforme javne uprave i OGP Inicijative.

Navode da bi u zakonu trebalo definirati obavezu proaktivnog objavljivanja operativnih informacija, informacija o organizacionoj strukturi, budžetske i druge informacije o radu javnih vlasti.

Također trebalo bi jasno definirati uzak krug izuzetaka kod pristupa informacijama uz obavezno provođenje testa javnog interesa, navodi se u saopćenju.

Potpisnici saopćenja su Transparency International u BiH, Savjetodavno vijeće Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, Udruženje BH novinari, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevski otvoreni centar, UG „Zašto Ne“, Vanjskopolitička inicijativa BH, Centar za promociju civilnog društva i Fondacija Udružene žene Banja Luka.

About The Author