OGRANIČAVANJE SLOBODE GOVORA NA FACEBOOKU: Slučaj „Trump“

Facebookovo samoregulatorno tijelo podržalo je odluku ove kompanije da onemogući predsjedniku Trumpu da objavljuje sadržaje na Facebooku i Instagramu. Međutim, zauzelo je stav da Facebook nije imao pravo da izrekne neodređenu i arbitrarnu sankciju neograničene suspenzije objavljivanja sadržaja

OGRANIČAVANJE SLOBODE GOVORA NA FACEBOOKU: Slučaj „Trump“
Foto; https://www.techgh24.com/

Početkom maja, Facebookovo samoregulatorno tijelo – Oversight Board (Board) – postupajući po zahtjevu samog Facebooka, donijelo je Odluku o neograničenoj suspenziji objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama Facebook i Instagram, koju je Facebook izrekao kao sankciju bivšem predsjedniku SAD-a, Donaldu Trumpu. Radi se o predmetu koji je izazvao najviše pažnje javnosti od početka rada Boarda.

Predmet se ticao nereda koji su se desili u Washingtonu 6. januara 2021. godine. Tokom nereda i nasilja na Kapitolu, predsjednik Trump objavio je dva sadržaja: video na Facebooku i Instagramu, te pisani sadržaj na Facebooku. Oba sadržaja su bila ubrzo uklonjena zbog kršenja Facebookovih smjernica Community Standards te Instagramovih Community Guidelines. Facebook je također onemogućio predsjedniku Trumpu da objavljuje sadržaje na period od 24 sata. Potom je odlučeno da suspenziju prava na objavljivanje sadržaja produži neograničeno, i to najmanje u naredne dvije sedmice, dok se ne okonča mirni prijenos vlasti u SAD-u.

Krajem januara, Facebook je sukladno Charteru (koji uređuje postupanje Boarda i pravila postupka) zatražio od Boarda da ispita da li je Facebook postupio ispravno kada je na vremenski neograničen period zabranio predsjedniku Trumpu da objavljuje sadržaj na Facebooku i Instagramu. Također, zatražio je od Boarda da mu izda preporuke za situacije kada dolazi do suspenzije objavljivanja sadržaja koja je izrečena političkom lideru.

Tokom postupka, American Center for Law and Justice je predao izjašnjenje u ime predsjednika Trumpa, baš kao i Facebook, koji je odgovorio na skoro sva pitanja koja mu je uputio Board (od 46 pitanja, na 37 je odgovoreno u cijelosti, na dva djelomično, a na sedam nije odgovorio). Također, zaprimljeno je preko 9.000 komentara treće strane.

Board je podržao odluku Facebooka da onemogući predsjedniku Trumpu da objavljuje sadržaj na svojoj Facebook stranici i Instagram profilu. Međutim, Board je zauzeo stav da Facebook nije imao pravo da izrekne neodređenu i arbitrarnu sankciju – neograničena suspenzija objavljivanja sadržaja. Board je instruirao Facebook da u roku od šest mjeseci donese i obrazloži novu odluku o sankciji, koja je konzistentna sa njegovim pravilima koja se primjenjuju prema svim korisnicima. Također, Board je Facebooku izdao preporuke koje bi trebalo implementirati s ciljem razvoja jasnih, neophodnih i proporcionalnih politika usmjerenih ka promociji javne sigurnosti i poštovanja slobode izražavanja. U Odluci se na pojedinim mjestima također ukazuje na suprotna mišljenja manjine članova Boarda.

U obrazloženju svoje Odluke, Board je zaključio da Trumpov sadržaj krši Facebook Community Standards i Instagram Community Guidelines, ističući da je ograničavanje pristupa g. Trumpa Facebooku i Instagramu nakon 6. i 7. januara postiglo odgovarajuću ravnotežu u svjetlu kontinuiranog rizika od nasilja i nereda (str. 24 Odluke). Također, zaključeno je da je Trump povrijedio Facebookove vrijednosti – Voice i Safety, te da je zaštita javnog poretka opravdala ograničenje Trumpove slobode govora (str. 24 Odluke). Ono zbog čega je Odluka od posebnog značaja jeste Boardovo oslanjanje na međunarodne standarde zaštite ljudskih prava. To je pravdano činjenicom da je Facebook 2016. godine prihvatio politiku ljudskih prava i iskazao svoju predanost UN-ovim rukovodećim načelima o biznisu i ljudskim pravima (str. 15 Odluke). Na čak sedam stranica (od 25. do 32. stranice), Board je analizirao da li je postupanje Facebooka bilo u skladu sa njegovim ljudskopravaškim obavezama. U tom procesu, Board je pažnju posvetio standardima Ujedinjenih naroda, oličenih prvenstveno u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, kao i u Rabatskom akcionom planu, eksplicitno isključujući primjenu Prvog amandmana na Ustav SAD-a (kojim se garantuje sloboda govora). Takav pristup je podržan s obrazloženjem da ne postoji drugi regulatorni jezik koji bi čak mogao imati univerzalne ambicije i prihvaćenost od različitih država i društava u kojima Facebook djeluje, sa oko 2 milijarde korisnika širom svijeta.

Facebookove međunarodne obaveze

Board je analizirao Facebookove obaveze u svjetlu međunarodnih standarda o slobodi izražavanja, prava na život, sigurnost i političko učešće (str. 25 Odluke). Preciznije rečeno, Facebookove radnje su sagledane u svjetlu sljedećeg tripartitnog testa:

1) pravila o ograničenju slobode govora moraju biti jasna i dostupna;

2) ograničenje mora težiti legitimnom cilju;

3) ograničenje mora biti neophodno i proporcionalno riziku od štete koja može biti nanesena (str. 26 Odluke).

U konkretnom slučaju, pravila ograničenja su propisana u Facebookovim smjernicama Community Standards i Instagramovim Community Guidelines, koje određuju šta korisnici ne mogu objavljivati na ovim društvenim mrežama, kao i Facebookovu politiku kada može ograničiti pristup objavljivanju sadržaja. Board je zaključio da pravila zadovoljavaju tražene kriterije u kontekstu prve Facebookove radnje – ograničenja mogućnosti Trumpa da objavljuje sadržaj na ovim društvenim mrežama (str. 27 Odluke). Međutim, suprotan zaključak je glede izrečene sankcije – neograničene suspenzije – jer ista nije sadržana u Facebookovim smjernicama Community Standards te nije jasno koji standard postupanja predstavlja razlog za izricanje ovakve sankcije. Board zaključuje da korisnici ne mogu biti ostavljeni u stanju nesigurnosti na neograničeno vrijeme (str. 28 Odluke).

Board je prihvatio legitiman cilj ograničenja slobode govora oličen u Facebookovoj politici o hvaljenju i podržavanju osoba uključenih u nasilne događaje, nasilje ili kriminalne aktivnosti.

U posljednjem dijelu testa, Board je prepoznao šest faktora iz Rabatskog akcionog plana u procjeni kapaciteta govora da kreira ozbiljni rizik od poticanja na diskriminaciju, nasilje ili druge nezakonite radnje i to: kontekst (postizborne napetosti; teorije o izbornim krađama i nasilje koje se desilo 6. januara 2021. godine); status korisnika (Donald Trump, kao predsjednik SAD-a, imao je kredibilitet i autoritet u očima javnosti); namjera (Board je zaključio da je Trump vjerovatno znao ili trebao znati da će njegove objave predstavljati rizik od legitimiranja nasilja ili njegovog ohrabrivanja); sadržaj i forma (Trumpove objave su podržavale i hvalile izgrednike; Trump je iskoristio svoj autoritet kako bi podržao napadače na Kapitol i prekid zakonite procedure brojanja elektorskih glasova); opseg i doseg (Trump je imao veliku publiku koja ga je pratila: 35 miliona korisnika na Facebooku i 24 miliona na Instagramu; njegove objave su dijeljene na društvenim mrežama, čime su postizale veći doseg u javnosti); neizbježnost štete (sadržaji su objavljeni tokom nasilja te je postojao neposredni rizik za život, integritet izbora i političko učešće) (str. 30-31 Odluke).

U pogledu izrečene sankcije, nije bilo primjereno da Facebook izrekne neograničenu suspenziju mogućnosti objavljivanja sadržaja. Nije dopušteno da Facebook zadrži korisnika izvan platforme na neodređeno vrijeme, bez kriterija kada će i hoće li korisniku biti dopušteno da objavljuje sadržaj. Uobičajene Facebookove kazne uključuju uklanjanje sadržaja koji krši pravila, nametanje vremenski ograničene suspenzije, ili trajno onemogućavanje stranice i profila. Neograničene suspenzije također nisu opisane u Facebookovim pravilima. Board ističe da je zadatak Facebooka da kreira nužne i proporcionalne kazne kao odgovor na ozbiljna kršenja njegovih pravila.

Board je obavezao Facebook da u roku od šest mjeseci ispita izrečenu sankciju, i odredi novu, proporcionalnu, sankciju. Ona mora biti temeljena na težini povrede Facebookovih pravila i na mogućnosti nanošenja štete u budućnosti. Također, sankcija mora biti u skladu s Facebookovim pravilima, koja zauzvrat moraju biti jasna, nužna i proporcionalna.

Javno objasniti pravila sankcioniranja

Odgovarajući na drugi dio zahtjeva, koji se odnosio na preporuke u situaciji kada se suspendira korisnički račun političkog lidera, Board je istakao da nije uvijek korisno praviti razliku između političkih lidera i drugih utjecajnih korisnika, prepoznajući da korisnici sa velikom pratilačkom publikom, bili oni političari ili ne, mogu doprinijeti ozbiljnom riziku za prouzrokovanje štete. Kada objave utjecajnih korisnika predstavljaju veliku vjerojatnost za nanošenje neposredne štete, Facebook bi trebao djelovati brzo kako bi osigurao pridržavanje svojih pravila. Facebook bi trebao javno objasniti pravila koja koristi kada izriče sankcije protiv utjecajnih korisnika mreže. Ova pravila bi trebala osigurati da kada Facebook odredi vremenski ograničenu suspenziju računa utjecajnog korisnika, radi smanjenja rizika od značajne štete, procijeni je li se rizik smanjio prije nego što se suspenzija okonča. Međutim, ako Facebook utvrdi da korisnik u to vrijeme predstavlja ozbiljnu opasnost od poticanja na neposredno nasilje, diskriminaciju ili drugu nezakonitu radnju, trebala bi se izreći nova, vremenski ograničena suspenzija, koja treba biti neophodna i proporcionalna.

Međunarodni standardi zaštite

Odluka Boarda je značajna iz više razloga. Prvi jeste centriranje argumentacije i obrazloženja oko međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava i to oni utvrđenih u okviru Ujedinjenih naroda. Board je izbjegao pozivanje na odluke regionalnih tijela za ljudska prava ili nacionalnih sudova. To je, kako se čini, jedini način da se primjene jedinstveni standardi zaštite ljudskih prava, koji će biti prihvaćeni u svim državama i društvima u kojima djeluje Facebook. Potom, Board je dao određene, neobavezujuće, naputke Facebooku kako da unaprijedi svoja pravila u kontekstu ograničenja slobode govora utjecajnih korisnika. Težnja je usmjerena ka tome da se osigura legalitet tog ograničenja. Board se kritički osvrnuo na jasnoću pojedinih Facebookovih pravila kao i na nedostatak transparentnosti u pogledu načina na koji se ona implementiraju. Ostaje vidjeti da li će Facebook postupiti u skladu sa preporukama. Konačno, do novembra 2021. godine Facebook ima rok da odluči koju sankciju je potrebno odrediti Donaldu Trumpu te da li on i dalje predstavlja opasnost za izazivanje nasilja. Čini se da je neograničena suspenzija objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama u skladu sa standardima zaštite ljudskih prava. Međutim, ona kao takva mora biti propisana u Facebookovim pravilima, te biti proporcionalna i neophodna riziku od štete koja se može prouzrokovati ukoliko do suspenzije ne dođe.

About The Author