Novinari napustili javnu raspravu o kriminalizaciji klevete održanu u Istočnom Sarajevu

BiH je prva u regionu dekriminalizirala klevetu, prebacivši je na građanski, parnični postupak. Ponovna kriminalizacija klevete bila bi korak natrag, istaknuto je

Novinari napustili javnu raspravu o kriminalizaciji klevete održanu u Istočnom Sarajevu
Foto: Media.ba

 

Kriminalizacija klevete dovest će do širokog gušenja slobode govora i potrebno je odustati od Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kazali su novinari u Istočnom Sarajevu, na novoj javnoj raspravi o predloženim zakonskim izmjenama.

Predložena rješenja, koja su ranije kritizirale nevladine organizacije i međunarodna zajednica, novinari su nazvali preširokim i nedovoljno konkretiziranim te su zatražili od vlasti da odustanu od usvajanja ovih izmjena.

Novinarka Rubina Čengić pozvala je prisutne, među kojima je bio i ministar pravde Miloš Bukejlović, da razmišljaju na demokratski, a ne na represivni način.

– Doći ćemo u situaciju da neko zbog vica ode u zatvor. Zakon je široko gušenje slobode govora. Ne mogu da vjerujem da nemate dovoljno širine da razumijete koju opasnost ovaj zakon donosi – rekla je Čengić.

Kriminalizacija klevete, nacrtom koji je usvojila Vlada Republike Srpske, predviđa ogromne novčane kazne u rasponu od 8.000 do 100.000 KM ukoliko je ono što se iznosi ili prenosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog.

Nacrtom je predviđeno i da se gonjenje za krivično djelo klevete preduzima po prijedlogu odnosno podnošenjem krivične prijave tužilaštvu.

Pomoćnik ministra pravde Slobodan Zec, nakon obrazlaganja na koje dijelove se izmjene odnose, kazao je da dosadašnji zakonik nije pružio odgovarajuću pravnu zaštitu u slučajevima klevete. Rekao je da je u posljednje tri godine bilo više od 280 predmeta u građanskom postupku koji traju od šest mjeseci do dvije godine.

– Njemačka, Hrvatska, Holandija imaju kriminaliziranu klevetu i kazne su dosta strože – kazao je Zec.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) predstavnicima ministarstva predala je komentare i mišljenje na Nacrt zakona, predloživši da se odustane od njega i da se članovi zakona brišu.

– Članovi zakona su preširoko postavljeni, nude mogućnost proizvoljnog tumačenja i zaključivanja. Bosna i Hercegovina prva je u regionu, 2002. godine, odustala od kriminalizacije klevete, nemojte da se vraćamo korak unazad – rekla je urednica BIRN-a BiH Džana Brkanić.

BIRN BiH je u komentarima na predložene izmjene naveo da je izričito protiv kriminalizacije klevete, jer se ona već može riješiti kao prekršaj, a ovo je način da se ušutkaju mediji koji su do sada otkrivali najveće koruptivne afere.

Osim cenzure, doći i do autocenzure, jer ljudi neće moći plaćati ovako visoke predložene kazne, a zbog straha od njih prestat će da istražuju i rade svoj posao, navodi se u komentarima BIRN-a BiH, u kojima se dodaje kako se ovakvi potezi vlasti Republike Srpske tiču cijele države i da su u suprotnosti s dobrim međunarodnim praksama, poput Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Estonije, Kipra…

Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, prema kojem bi svako ko misli drugačije od vlasti mogao da bude krivično gonjen, a po brutalnim presudama i svakom slobodnom i nezavisnom mediju stavljen ključ u bravu, mora da bude povučen iz dalje procedure.

Stav je ovo nezavisnih istraživačkih novinara redakcija Žurnal, Interview.ba, Capital, Spin.info, Infoveza, Inforadar, Impuls, E-trafika, Gerila, Direkt, Hercegovina.info, Fokus i Tacno.net koji su i danas u Istočnom Sarajevu napustili javnu raspravu.

Ministru Milošu Bukejloviću, koji se pojavio na raspravi uz napomenu da to inače nije praksa, u štampanom materijalu predali su komentare na višestruko sporan dokument, koji je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i evropskim konvencijama.

BiH je prva u regionu, 2002. godine, dekriminalizirala klevetu, prebacivši je na građanski, parnični postupak. Ponovna kriminalizacija klevete bila bi korak natrag, navodi se u komentarima BIRN-a BiH.

Glavna i odgovorna urednica portala Interview Senka Kurt je kazala da sloboda mišljenja i istraživačko novinarstvo nisu zločini. “Mi ćemo napustiti ovu javnu raspravu jer ona nema smisla”, rekla je Kurt, nakon čega je određeni broj novinara napustio salu Administrativnog centra u Istočnom Sarajevu.

Javna rasprava od 60 dana počela je nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila Nacrt izmjena i dopuna zakona. Prva rasprava se održala u Banjoj Luci 5. maja, kada su novinari zatražili povlačenje zakonskih izmjena o kriminalizaciji klevete. Nakon rasprave u Istočnom Sarajevu naredne su zakazane za 16. i 17. maj u Bijeljini i Trebinju.

Izvor: BIRN

About The Author