Ministar Bukejlović: Poslanici, mediji i novinari banalizirali uvođenje klevete u Krivični zakon

Dok su opozicioni poslanici u NSRS-u tvrdili da je zakon nepopravljiv, ministra kaže da je njegov cilj zaštita dostojanstva, integriteta, privatnosti, ličnog i porodičnog života

Ministar Bukejlović: Poslanici, mediji i novinari banalizirali uvođenje klevete u Krivični zakon
Foto: Media.ba

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske završili su raspravu o izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa kriminalizacija klevete i uvrede, a nakon što postanu krivična djela za njih su predviđene drakonski visoke novčane kazne.

Tokom dvodnevne diskusije poslanici su iznosili argumente za i protiv zakonskog rješenja koje je diglo na noge medijsku zajednicu koja ga vidi kao put ka rušenju slobode govora.

Nakon rasprave ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, koji je formalno predlagač zakona, iznio je osvrt o diskusiji narodnih poslanika i u završnom obraćanju sumirao raspravu osvrnuvši se na optužbe da vlast planira ograničiti slobodu govora i medija.

Kaže da su poslanici, mediji i novinari banalizirali predložene izmjene, a imajući u vidu da sredstva javnog informiranja imaju vrlo značajnu ulogu u demokratskim procesima te je u završnom obraćanju naglasio da je cilj zakona zaštita dostojanstva, integriteta, privatnosti, ličnog i porodičnog života što su vrijednosti garantirane Ustavom Republike Srpske.

Iako kaže, zakon predviđa i sankcije i represivne mjere, svrha mu je isključivo prevencija i naglašava da je namjera predlagača nije bila cenzura, sprečavanje rada medija i slobode izražavanja, a još manje govora.

– Sloboda medija je bila i ostat će bez obzira na ovaj zakon zagarantirana – tvrdi Bukejlović, dodajući da zakon u svakom mogućem smislu promovira istinu.

– Kao žrtve klevete kojima pokušavaju da nas ugroze i da ugroze postojanje Republike Srpske moramo imati nultu toleranciju na nju – kaže ministar Bukejlović navodeći da je u većini evropskih zemalja kleveta kriminalizirana, a u mnogima je za nju predviđena i zatvorska kazna.

Opozicioni poslanici pozivali su Vladu RS-a da povuče zakon za kojeg su tvrdili da je nepopravljiv, dok su drugi navodili da je potrebno zaštiti entitetske institucije i pojedince adekvatnim zakonom, a neki od poslanika iz vladajuće koalicije smatraju da treba uvažiti primjedbe međunarodnih zvaničnika i ugraditi ih u tekst zakona.

Poslanici su naglašavali i da se treba voditi računa o tome da sloboda govora ne podrazumijeva slobodu vrijeđanja, i da to također treba pravno i adekvatno regulirati.

Vlasti Republike Srpske predložile su izmjene i dopune Krivičnog zakona RS kojima se uvode krivična djela protiv časti i ugleda, krivična djela uvrede, klevete, kao i iznošenja ličnih i porodičnih prilika za što su predviđene visoke novčane kazne do čak 120.000 KM.

Vladajuća koalicija u RS je pozvala novinare da se uključe u javnu raspravu o ovom zakonu, ali su novinari poručili da je javna rasprava besmislena ako kriminalizacija klevete i uvrede ostane u tekstu.

Izvor: N1

About The Author