Međunarodna federacija novinara usvojila Globalnu etičku povelju novinara

Dokument se temelji na tekstovima međunarodnog prava, posebno na univerzalnoj Deklaraciji o ljudskim pravima, sadrži 16 članova i preambulu te definira etičke dužnosti i prava novinara.

Međunarodna federacija novinara usvojila Globalnu etičku povelju novinara
Foto: IFJ

Stotine delegata iz novinarskih sindikata širom svijeta usvojilo je novu Globalnu etičku povelju novinara na historijskom kongresu Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Ovaj dokument, koji su podržali predstavnici više od 500.000 novinara nakon višemjesečnih savjetovanja, bit će jezgra jačanja etičkih standarda za novinare širom svijeta.

Sastajući se u Tunisu na 30. kongresu ove federacije, 300 delegata podržalo je novu povelju, koja nadograđuje i jača etičke standarde utvrđene Deklaracijom načela IFJ-a iz 1954. godine o ponašanju novinara, što je najšire prihvaćen tekst novinarske etike do sada.

Ta deklaracija napisana je u Bordeauxu u Francuskoj prije 65 godina, a posljednji put je ažurirana 1986. godine, te je ocijenjeno da je potrebna nova Povelja prilagođena trenutnim izazovima s kojima su mediji suočeni.

Dokument se temelji na tekstovima međunarodnog prava, posebno na univerzalnoj Deklaraciji o ljudskim pravima, sadrži 16 članova i preambulu te definira etičke dužnosti i prava novinara.

U preambuli Povelje istaknuto je da odgovornost novinara prema javnosti ima prednost nad bilo kojom drugom odgovornošću, posebno kada su u pitanju njihovi poslodavci, ali i predstavnici vlasti.

Dokument podsjeća da je novinarstvo profesija koja zahtijeva vrijeme, resurse i sredstva, a ostale odredbe Povelje odnose se na poštovanje istine te sukoba interesa, na zaštitu novinarskih izvora i diskriminaciju.

Ovaj dokument, između ostaloga, definira prava javnosti na istinu kao prvu dužnost novinara, nalaže novinarima da brane načela slobode te izvještavaju samo u skladu s činjenicama koristeći smo poštene metode kako bi došli do informacije.

Novinarima je naloženo da se suzdrže od skrivenih snimaka, osim ako je nemoguće na drugi način prikupiti informacije od velike važnosti za javni interes.

Dokument nalaže i da pojam hitnosti u širenju informacija ne smije imati prednost nad provjerom činjenica i izvora, kao i da novinar mora učiniti sve da ispravi eventualne pogreške ili objavljene netačne podatke.

– Novinar mora čuvati profesionalnu tajnu kada je u pitanju izvor informacija dobivenih u povjerenju, ali i poštovati privatnost. Novinari moraju osigurati da širenje informacija ili mišljenja ne doprinosi mržnji i učinit će sve što mogu kako bi izbjegli širenje diskriminacije – ističe se.

Nacrt Povelje uradila je radna grupa koju su činili predstavnici regionalnih ureda IFJ-a, predstavnici vodstva IFJ-a kao i stručnjaci za etiku. Dokument je potvrdio Izvršni odbor IFJ-a u Palestini u novembru 2018. godine, a doprinos konačnom tekstu Povelje dalo je 187 podružnica IFJ-a prije nego što ga je Kongres odobrio.

Generalni sekretar IFJ-a Anthony Bellanger kazao je da usvajanje Globalne povelje o novinarskoj etici znači prekretnicu u historiji IFJ-a, jer je etika bila jedan od temeljnih principa IFJ-a kada je organizacija osnovana 1926. godine u Parizu.

– Ovaj novi dokument preuzima profesionalne dužnosti utvrđene 1954. godine, ali uključuje i prava gdje se ova profesija zloupotrebljava – zaključio je.

Izvor: Međunarodna federacija novinara (IFJ)

About The Author