Malta mora osigurati nezavisnu istragu o ubistvu Daphne Caruane Galizije

Organizacije pozvale na produženje roka u kojem nezavisna istražna komisija treba završiti posao

Malta mora osigurati nezavisnu istragu o ubistvu Daphne Caruane Galizije
Foto: EU-OCS

U pismu premijeru Malte Robertu Abeli, nekoliko organizacija koje brinu za novinarska prava izrazile su ozbiljnu zabrinutost zbog očitog miješanja njegove vlade u aktivnosti nezavisne javne istrage o ubistvu novinarke Daphne Caruane Galizije.

U pismu navode da je, prema njihovim saznanjima, Istražna komisija zatražila od njega više vremena za istragu od devet mjeseci koliko je predviđeno te u zatražili da se Odboru na raspolaganje stave resursi, poput upotrebe sudskih dvorana, ali premijer je odgovorio da javna istraga mora dovršiti svoj posao do sredine decembra.

Da bi se ova istraga smatrala učinkovitom prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, mora se provesti na način koji osigurava nezavisnost od onih koji su upleteni u događaje, što znači konkretnu i praktičnu nezavisnost, naveli su u pismu.

Projektni zadatak, koji je Vlada objavila 15. novembra 2019. godine, predviđeno je da se istraga završi u roku od devet mjeseci „ne dovodeći u pitanje pravilno ispunjavanje zadataka“. Nadalje, Zakon o istragama ne predviđa vremensko ograničenje u kojem Komisija mora donijeti zaključak.

Štaviše, napominju da Istražna komisija marljivo radi, ali da je zbog brojnih svjedoka koji će biti saslušani i kašnjenja uzrokovanih pandemijom koronavirusa potrebno produženje roka za završetak aktivnosti kako bi se ispunili projektni zadaci.

S tim u vezi smatraju da bi neproduženje roka značilo neprikladno miješanje u ispunjavanje zadatka Komisije te ometanje uredno ispunjavanje zadataka i, kao takvo, krši član 2 Evropske konvencije.

– Stoga, molimo da se suzdržite od pokušaja nametanja takvog vremenskog ograničenja ili bilo kakvog drugog ometanja nezavisnosti Istražne komisije te da im osigurate resurse za ispunjavanje Projektnog zadatka, kako je odlučila sama Komisija – stoji u pozivu.

Pismo potpisuju: Article 19, Komitet za zaštitu novinara (CPJ), Međunarodni Press Institut (IPI), Evropska federacija novinara (EFJ), PEN America, Reporteri bez granica (RSF) i IFEX.

Caruana Galizia, poznata istraživačka novinarka koja je pisala antikorupcijski blog, ubijena je u eksploziji autobombe u blizini malteške prijestolnice Vallette u oktobru 2017. godine. Radi se o ubistvu koje šokiralo Evropu istovremeno postavljajući pitanja o vladavini prava na Malti.

Izvor: IFEX

About The Author