Konkurs fonda IJ4EU za projekte istraživačkog novinarstva

Vrijednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku prekograničnog istraživačkog novinarstva u javnom interesu za 2020. godinu iznosi milion eura

Konkurs fonda IJ4EU za projekte istraživačkog novinarstva
Foto: sampsoniaway.org

Fond IJ4EU objavio je dva nova konkursa za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Evropskoj uniji, zemljama kandidatima za članstvo i Ujedinjenom kraljevstvu.

IJ4EU Investigation Support program nudi grantove u iznosu od 5.000 do 50.000 eura za nove prekogranične projekte, uključujući i one koje su nedavno započeti, kao i za nove faze istraživanja u već pokrenutim projektima.

Krajnji rok za prijave je 12. juni, a otvaranje sljedećeg konkursa iz ovog programa očekuje se u augustu.

IJ4EU Publication Support  program dodatno nudi i kratkoročne grantove u iznosu do 6.250 eura za prekogranične projekte i timove kojima je potrebna podrška da dovrše ili objave započete istrage.

Prijave će biti stalno razmatrane, po samom podnošenju projekata do 18. septembra, a uspješni kandidati će dobiti odluku o odobrenju granta najkasnije za četiri sedmice od podnošenja prijave.

Ukupna vrijednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku prekograničnog istraživačkog novinarstva u javnom interesu za 2020. godinu iznosi milion eura.

Oko 800.000 eura će biti podijeljeno kroz Investigation Support program i 200.000 eura kroz Publication Support program.

Ovi grantovi su nastavak uspješnog pilot finansiranja u 2018. godini, kojim je bilo podržano 12 istraživačkih projekata.

Kriterij za izbor projekata su isti u oba programa. Pravo prijavljivanja imaju timovi sa sjedištem u barem dvije zemlje Evropske unije ili u jednoj zemlji članici i jednoj sa statusom kandidata za članstvo.

Dodatni kriterij je da se istraživački projekti (bilo da se već provode ili tek iniciraju) moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nisu ograničene i svi prijedlozi će biti razmatrani.

Razmatrat će se prijave timova svih vrsta medija – uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijalne projekte (izvještavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitiranje/objavljivanje istraživanja u barem dvije zemlje.

IJ4EU grantovima mogu biti pokriveni gotovo svi troškovi u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući plate stalno zaposlenih i honorare za angažiranje slobodnih novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

IJ4EU fond posvećen je pružanju podrške istraživačkom novinarstvu u ovom ključnom i posebno izazovnom periodu za novinarstvo i medije, jer je istraživačko novinarstvo izuzetno važno tokom aktuelne zdravstvene krize.

Izvor: EFJ

About The Author