KAKO I KOME PRIJAVITI NAPAD NA NOVINARE

Savjet saradnice Mediacentra Sarajevo, pravnice Lejle Gačanica, kako napisati prijavu za napad na novinare i kome je uputiti. Novinari i novinarke u BiH gotovo svakodnevno se suočavaju sa različitim vrstama napada zbog posla koji obavljaju, od fizičkih napada do prijetnji i pismenih napada i uvreda u online prostoru. Gačanica preporučuje dvije forme – za Federaciju BiH i za […]

KAKO I KOME PRIJAVITI NAPAD NA NOVINARE

Savjet saradnice Mediacentra Sarajevo, pravnice Lejle Gačanica, kako napisati prijavu za napad na novinare i kome je uputiti.

Novinari i novinarke u BiH gotovo svakodnevno se suočavaju sa različitim vrstama napada zbog posla koji obavljaju, od fizičkih napada do prijetnji i pismenih napada i uvreda u online prostoru.

Gačanica preporučuje dvije forme – za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku – koje se odnose na dva entitetska krivična zakona. Forma prijave treba da sadrži osnovne podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, JMBG, adresu i kontakt telefon), podatke o policijskoj stanici kojoj se prijava podnosi, opis prijave i eventualne dokaze.

Naprimjer, ako se radi o prijavi online napada na novinare, kao dokaze je moguće navesti i dostaviti screenshot komentara, email-a, poruke, naslova, teksta – neovisno da li se radi o nasilju učinjenom u privatnom online prostoru (interna prepiska, lični/profesionalni mail, poruka sa društvenih mreža) ili javno (na portalima, u komentarima, u statusima).

Dokazi moraju sadržavati (mora biti vidljivo) – naziv/ime/nadimak pošiljaoca (vidljivo da je ta osoba poslala sadržaj), email/profil/ime/nadimak koji žrtva nasilja koristi (vidljivo da je sadržaj upućen njoj/njemu), datum slanja, datum prijema/otvaranja/objave, datum pristupa sadržaju (tj. kada ga je žrtva vidjela – napravila screenshot), jasno čitljiv sadržaj kojim se vrši nasilje .

Za prijavu napada je nadležna ona policijska uprava ili stanica gdje prijavitelj ima prebivalište ili boravište.

Prijavu je potrebno nasloviti kao “Prijava o izvršenju krivičnog djela” ukoliko se radi npr. o fizičkom napadu, a ukoliko se radi o povredi prava za koju je propisan prekršajni postupak, onda ju je potrebno nasloviti kao “Prijava o povredi prava”.

media.ba

About The Author