Istraživanja pokazala da su građani nezadovoljni medijima u BiH

OSCE pozvao da se osavremene nastavni planovi i programi studija žurnalistike i komunikacija u skladu s potrebama današnjeg medijskog prostora

Istraživanja pokazala da su građani nezadovoljni medijima u BiH

Rezultati istraživanja koje je provela agencija “Prizma istraživanja”, pokazuju da su građani nezadovoljni medijskom situacijom u Bosni i Hercegovinu koju karakterizira vrlo neprofesionalno, neobjektivno i neetično informiranje, dok su s druge strane bh. građani svjesni da su novinari izloženi raznim političkim i ekonomskim pritiscima u svome radu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, je uz podršku Ambasade Švedske u BiH, te u saradnji sa agencijom “Prizma Istraživanja” provela istraživanja o medijskom sektoru u BiH, a svrha istraživanja bila je razumjeti potrebe medija u BiH, navike konzumiranja medija i medijskog sadržaja, percepciju i potrebe javnosti, te dati preporuke za daljnji razvoj nezavisnih medija u BiH.

Šefica Misije OSCE-a u BiH ambasadorica Kathleen Kavalec je na današnjoj prezentaciji rezultata istraživanja kazala da je cilj projekta izvršiti procjenu stanja u sektoru medija, a zahvaljujući toj procjeni, stekli su bolju sliku o potrebama medija u BiH ali i o navikama potrošnje medijskih sadržaja, te percepciji i potrebama javnosti.

– Nalazi istraživanja ukazuju na postojanje niza ozbiljnih problema – sigurnost novinara, neusklađenost zakonskog okvira države sa međunarodnim standardima, slabo razvijena svijest o važnosti slobodnih i nezavisnih medija, te loš socio-ekonomski položaj novinara u BiH – navela je Kavalec.

Možda najveća vrijednost inicijative, dodala je, ogleda se u preporukama za dalji razvoj nezavisnih medija u BiH koje će integrirati u buduće aktivnosti OSCE-a u toj oblasti.

Preporuke se odnose na poboljšanje zakonskog okvira kojim se regulira širenje lažnih i zlonamjernih informacija, intenziviranje podrške medijima, naročito online medijima, koji se pridržavaju etičkih normi ponašanja, uvođenje različitih novčanih kazni za novinare tako i za medijske kuće za prekršaje koji se odnose na zlonamjerno pogrešno prikazivanje istine u medijima, ili takozvane lažne vijesti.

Također, kako je naglasila Kavalec, treba poboljšati položaj i status novinara freelencera, ali i osavremeniti nastavne planove i programe studija žurnalistike i komunikacija u skladu s potrebama današnjeg medijskog prostora.

– Misija OSCE je spremna raditi sa partnerima na otklanjanju problema. Snažni, nezavisni i aktivni mediji su suštinski element svakog zdravog demokratskog društva. Zaštita slobodnih medija treba biti prioritet i za BiH vlasti ‘vis-a-vis’ njihovih obaveza na putu prema integraciji u EU i izgradnje jačeg i prosperitetnijeg demokratskog društva – poručila je ambasadorica Kavalec.

Direktor agencije Prizma istraživanja Dino Đipa, koji je danas u prostorijama BIRN-a prezentirao rezultate istraživanja, pojasnio je da su bili koncentrirani na mišljenja i stavove građana o medijskoj situaciji u BiH, kao i medijskih profesionalaca koji su angažirani u medijima.

– Rezultati istraživanja pokazuju da su građani nezadovoljni medijskom situacijom u BiH koju, po njihovom mišljenju, karakterizira vrlo neprofesionalno, neobjektivno i neetično informiranje o različitim temama iz oblasti života i rada. S druge strane, građani su svjesni da su novinari izloženi raznim pritiscima u svome radu – kazao je Đipa.

Podržavaju donošenje jačih mjera kojima bi se zaštitila profesija, objektivno, profesionalno izvještavanje, ali i da se kažnjava generiranje lažnih vijesti i neetično izvještavanje.

Osim toga, dodao je Đipa, i medijski profesionalci koje su anketirali u istraživanju slažu se u ocjeni sa građanima da je situacija u medijima krajnje nezadovoljavajuća, s tim da stavljaju naglasak na zaštitu profesije novinara koji su zbog ekonomskih i političkih pritisaka izloženi cenzurama i autocenzurama u svom izvještavanju.

– Medijski profesionalci institiraju na tome da se novinari bolje samoorganiziraju u svoja udruženja koja će biti najodgovornija za reguliranje profesionalnog i etičnog izvještavanja samih novinara, a insistiraju i na tome da se postojeća zakonska rješenja primjenjuju, da se donesu nova putem kojih bi se zaštitila medijska profesija, sami novinari – naglasio je Đipa.

Također i šefica Odjela za razvojnu saradnju ambasade Švedske u BiH Eva Smedberg veoma važnim smatra da pitanje slobode medija ostane visoko na listi prioriteta svih zainteresiranih strana.

– Samo zajednički možemo raditi u jačanju nezavisnih medija u BiH, a već se na početku vidi da je prisutan nizak stepen povjerenja u medije i to je problem kojim se treba pozabaviti. Slobodni i nezavisni mediji, uključujući istraživačko novinarstvo, važna su okosnica svakog demokratskog društva – zaključila je.

Izvor: Fokus

About The Author