HOĆE LI ZAKON ZAŠTITITI ZVIŽDAČE?

Nacrt zakona o zaštiti onih kojih prijavljuju korupciju usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Međutim, hoće li on zaista zaštititi zviždače? Nacrtom se, naime, uređuje postupak prijave korupcije i obaveza postupanja nadležnih organa u pogledu te prijave i zaštite ljudi koji upozoravaju na korupciju. Predviđena su dva sistema zaštite zviždača. Prvi je sistem interne zaštite […]

HOĆE LI ZAKON ZAŠTITITI ZVIŽDAČE?

Nacrt zakona o zaštiti onih kojih prijavljuju korupciju usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Međutim, hoće li on zaista zaštititi zviždače?

Nacrtom se, naime, uređuje postupak prijave korupcije i obaveza postupanja nadležnih organa u pogledu te prijave i zaštite ljudi koji upozoravaju na korupciju. Predviđena su dva sistema zaštite zviždača. Prvi je sistem interne zaštite od odgovornog lica koje rukovodi subjektom sa čijom djelatnošću je izvršena korupcija a drugi je sistem eksterne zaštite kod suda. Propisana je i mogućnost da sud u izuzetno opravdanim slučajevima izrekne mjere osiguranja kojima se štite prava prijavioca korupcije kako bi se spriječilo ugrožavanje egzistencije, otklonila opasnost od nastupanja nenadoknadive štete ili spriječio mobing.

Opozicija je skeptična da će ovaj dokument donijeti bilo kakve suštinske promjene.

Više na bhrt.ba

About The Author