Harlem Désir: Prijetnje slobodi medija i novinarima u porastu

Od 21. novembra 2019. godine do drugog jula 2020. godine Désir je intervenirao u 132 pojedinačna slučaja koja se odnose na fizičku sigurnost novinara

Harlem Désir: Prijetnje slobodi medija i novinarima u porastu
Foto: OSCE

Sloboda medija je u opasnosti u brojnim zemljama članicama OSCE-a, upozorio je predstavnik te međunarodne organizacije za slobodu medija Harlem Désir na sastanku Stalnog vijeća u Beču gdje je predstavio svoj dvogodišnji izvještaj.

Ocijenio je da je pandemija koronavirusa samo pogoršala ovu situaciju jer je pojačala postojeće trendove i dodala novi sloj problema, uključujući tešku ekonomsku situaciju s kojom su mnogi mediji trenutno suočeni.

– Prijetnje slobodi medija i novinarima su u porastu. Odgovornost je država da osiguraju bolju zaštitu novinara u njihovom radu, adekvatno se izbore s nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima te osiguraju poštivanje nezavisnosti, slobode izražavanja i pluralizma – dodao je Désir.

Napomenuo je da je u periodu od 21. novembra 2019. godine do drugog jula 2020. godine intervenirao u 132 pojedinačna slučaja koja se odnose na fizičku sigurnost novinara.

Među njima je bilo osam slučajeva podmetanja požara na sjedišta medijskih kuća, automobile ili kuće novinara, jedan bombaški napad i pucnjava u medijima.

Također je intervenirao u više od 200 pojedinačnih slučajeva vezanih za pravni položaj novinara, njihovu pravnu sigurnost, uključujući 104 slučaja pritvora i 20 novih sudskih postupaka ili razvoj suđenja novinarima.

– Činjenica da se toliko novinara suočava s krivičnim progonom, osudama i pritvorom zbog pravednog izvještavanja o pitanjima od javnog interesa, izražavanja kritičkih stavova ili osiguranja višestrukog mišljenja ostaje jedan od najvećih izazova za regiju OSCE-a – kazao je Désir.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija stoga je pozvao države da poboljšaju nacionalno zakonodavstvo kako bi zaštitile novinare.

– Nastavio sam pomagati države sudionice u oblikovanju njihovih politika i zakona u skladu s međunarodnim standardima i obvezama OSCE-a. Nekoliko pravnih mišljenja koje sam pružio zemljama sudionicama su djelomično ili u cijelosti uzete u obzir – dodao je.

Désir je također pozvao države sudionice da pruže snažnu ekonomsku podršku medijima.

– U cijeloj regiji OSCE-a mediji trpe velike ekonomske gubitke, koji se uglavnom događaju zbog drastičnih padova prihoda od oglašavanja. Mediji koji su već imali finansijskih problema prije pandemije stigli su do ruba egzistencije, a neki od njih suočeni su sa zatvaranjem – kaže Désir.

Hiljade novinara i medijskih radnika već su izgubili posao, upozorio je, a mnoge medijske kuće širom regije OSCE-a privremeno su obustavile ili smanjile svoje aktivnosti.

Ova kriza direktna je prijetnja medijskom pluralizmu i ograničit će izvore informiranja za javnost, dodao je, i sve to u vremenu kad javnost najviše treba tačne, lokalne, relevantne i pouzdane informacije.

Dio izvještaja odnosi se i na nekoliko izjava i osuda prijetnji novinarima i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini.

Izvor: OSCE

About The Author