Građani u BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama

Svaki deseti ispitanik smatra da napad na novinara može biti opravdan, što je za 15 posto manje u odnosu na rezultat iz prošle godine

Građani u BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama

Fondacija Friedrich Ebert Stiftung u BiH i Udruženje BH novinari proveli su istraživanja o medijskim slobodama u BiH iz perspektive građana, koje je pokazalo da građani u Bosni i Hercegovini najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 500 građana iz cijele BiH, u periodu od 20. marta do 5. aprila 2022. godine.

Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu, te na povjerenje građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za građane i koliko javni medijski servisi ispunjavaju informativne potrebe građana i druge obaveze prema bh. javnosti.

Rezultati istraživanja pokazuju da građani BiH najviše vjeruju medijima (80 posto) i vjerskim institucijama (70 posto ispitanika), dok gotovo dvije trećine ispitanika smatra da političke partije i političari imaju najveći uticaj na medije i medijske slobode.

Svaki deseti ispitanik smatra da napad na novinara može biti opravdan, što je za 15 posto manje u odnosu na rezultat dobijen 2021. godine, dok nasilje prema novinarima opravdava veći broj anketiranih građana Federacije BiH nego Republike Srpske.

Istraživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, FES i BHN provode kontinuirano od 2009. godine kako bi među medijskim profesionalcima potaknuli interprofesionalnu debatu o javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosti slobodnog novinarstva.

Izvor: N1

About The Author