FPN objavio knjigu o medijskoj i informacijskoj pismenosti

Cilj publikacije je predstaviti osnovne rezultate istraživanja i razvoja medijske i informacijske

FPN objavio knjigu o medijskoj i informacijskoj pismenosti

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu objavio je knjigu „Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj“ u elektronskom izdanju kao rezultat višegodišnjih napora, sadržanih u naučnoistraživačkom radu, razvoju modela, metoda, tehnika, taktika, operativnih procedura i strateškog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti.

Urednik publikacije i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Emir Vajzović u uvodu je napomenuo da je osnova za njenu izradu bila razvoj akademske izvrsnosti u susretima različitih naučnih disciplina i sondiranju globalnih trendova s fokusom na bosanskohercegovačko društvo i obrazovne sisteme.

Cilj je bio pronaći teoretska, ali i praktična rješenja za izazove koje je digitalna transformacija društva nametnula, a u tom procesu učestvovao je veliki broj stručnjaka.

– Suština je bila da rezultati ponude izvodiv i održiv način integracije medijske i informacijske pismenosti kao očigledan pristup, a ipak rijetko zastupljen – napisao je Vajzović.

Kako je naveo, u svijetu, u kojem sve više prevladava samomistifikacija, populizam, pretpostavljeni instant-ishodi, samodovoljnost i samosvrsishodnost, bez šireg konteksta, javnog interesa i deontološki postavljenog sistema vrijednosti – vrlo je zahtjevno bilo ustrajati na viziji da se upornim strateškim usmjerenjem kontinuirano okupljaju konstruktivne snage i postižu ishodi.

Također, cilj publikacije je da predstaviti osnovne rezultate istraživanja i razvoja medijske i informacijske pismenosti za bolje razumijevanje kompleksnosti integralnog koncepta i holističkog pristupa.

U prvom poglavlju objašnjen je strateški pristup razvoju medijske i informacijske pismenosti, vodeći se njenim krovnim određenjima i definicijama, dok je u drugom opisana primjena kritičkog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti u BiH uz međudjelovanje bibliotekara, nastavnika i učenika u školskoj biblioteci.

Treće poglavlje pojašnjava posmatranje informacijske i medijske pismenosti kao cjeloživotnog procesa odgajanja mislećih građana koji su demokratski orijentirani, sposobni i odgovorni, a čija se zainteresiranost za društvenu participaciju potpuno ostvaruje uz pomoć kompetencija medijske i informacijske pismenosti (MIP).

Četvrto poglavlje ispituje ulogu medija u promoviranju medijske i informacijske pismenosti, te razmatra dileme kakva treba biti uloga medija u promociji MIP-a.

Peto poglavlje predstavlja skup istraživanja koje je Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu radio na osnovu i za potrebe strateškog razvoja medijske i informacijske pismenosti(MIP) u Bosni i Hercegovini.

Na kraju istraživanja ponuđeni su savjeti za buduća istraživanja kompetencija djece i mladih o medijskoj i informacijskoj pismenosti.

Dio ove publikacije je nastao u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF).

Također, dio publikacije nastao je u okviru projekata „Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ koje su podržali EU i UNESCO.

Publikacija dostupna na: FPN

About The Author