Dobra i loša praksa izvještavanja o muslimanima i islamu

Društvene mreže potrebno je pažljivo koristiti, a iako su prilika za prikupljanje informacija i interakciju one ne mogu zamijeniti lične odnose

Dobra i loša praksa izvještavanja o muslimanima i islamu
Foto: Mother Nature Network

U okviru druge sesije serije webinara koje organizira Evropska federacija novinara (EFJ) i Glavna uprava Evropske komisije za pravosuđe razgovarano je o poboljšanju medijskog izvještavanja o muslimanima i islamu u online sferi.

Razmjena su mišljenja o tome kako izbjeći stereotipe i senzacionalizam i kako stvoriti uvjerljive i relevantne priče.

Predsjednik Al Fanara Pedro Rojo objasnio je najčešće zloupotrebe prilikom izvještavanja o islamu i muslimanima poput odabira netačnih ili izvan kontekstualnih slika za ilustraciju vijesti, pristranu zastupljenost muslimanki, nedostatak ispitivanja stigmatizirajućih izjava te pripovijest o “dobrim i lošim muslimanima”.

Da bi se izbjegle takve pogreške, Rojo je predstavio deset preporuka poput dubinskog dokumentiranja i traženja različitih izvora, kontaktiranja muslimanskog stanovništva s poštovanjem, izbjegavanje stereotipa i uopćavanja te traženja slika koje potiču empatiju. To je samo dio onoga što novinari mogu učiniti da bi preciznije prikazali islam i muslimane.

Loš primjer koji je nekoliko puta spomenut tokom webinara odnosi se na upotrebu jezika. Kao što je objasnio Rojo, jezik mora biti vrlo tačan, činjenice i citiranje moraju biti precizne. Korištenje stereotipa i agresivnog jezika može potaknuti mnoge rasprave.

Uloga novinara u ispravnom izvještavanju o muslimanima i islamu postaje posebno istaknuta u doba kada se informacije šire sve većom brzinom.

Ne samo da se lažne vijesti o islamu šire mnogo brže od lažnih vijesti o drugim pitanjima, već je u španskim medijima, prema Roju, muslimanke i nošenje nikaba najislamofobičnije teme o kojima se piše. Štaviše, porast govora mržnje u medijima također treba posmatrati u odnosu na zločine iz mržnje u stvarnom životu.

Diane Kemp, profesorica novinarstva na Univerzitetu Birmingham City i bivša novinarka BBC-a naglasila je da bi pod vremenskim pritiskom novinari trebali izbjegavati pogriješiti odabirom izvora koje već znaju.

Umjesto toga, trebali bi njegovati odnose s muslimanima u svakodnevnom izvještavanju i trošiti vrijeme na korištenje različitih izvora.

Rojo je dodao da se društvene mreže trebaju pažljivo koristiti jer iako su prilika za prikupljanje informacija i interakciju one ne mogu zamijeniti lične odnose.

Kemp je naglasila potrebu da se bude konkretan kada se opisuje određena kulturna grupu. Na primjer, spomenuti nečiju nacionalnost samo kada je to relevantno. Novinari bi trebali izvještavati sa zajednicama, a ne izvještavati o njima.

Novinari mogu biti pravi saveznici muslimanima u redakciji i kolegama koji dolaze iz različitih sredina slušajući ih i omogućavajući da se njihov glas čuje, a novinari bi se također trebali educirati o aktualnim problemima i zalagati se za društvo bez predrasuda.

Izvor: EFJ

About The Author