COVID-19 aplikacije i posljedice po zaštitu ličnih podataka

Vijeće Evrope još je 1981. godine usvojilo prvi međunarodni dokument kojim je obećano pravo pojedinaca na zaštitu ličnih podataka

COVID-19 aplikacije i posljedice po zaštitu ličnih podataka

Predsjedavajuća Odbora za zaštitu podataka Konvencije 108 Vijeća Evrope Alessandra Pierucci i povjerenik za zaštitu podataka Vijeća Evrope Jean-Philippe Walter u zajedničkoj izjavi upozorili su na moguće posljedice koje mogu izazvati aplikacije za praćenje digitalnih kontakata u sprečavanju širenja pandemije novog koronavirusa te su zatražili uspostavljanje odgovarajućih mjera zaštite.

Od početka pandemije, vlade i ostali stakeholdersi uključeni u borbu protiv virusa oslanjaju se na analizu podataka i digitalne tehnologije u pronalasku rješenja te prijetnje. Mobilne aplikacije korištene su u nekim zemljama za to i one se smatraju komplementarnim odgovorom na potrebu brzog nadzora nad kontaktima.

Pierucci i Walter podsjetili su da, gdje god se odaberu takva rješenja, trebala bi se uspostaviti stroge zakonske i tehničke garancije za ublažavanje rizika za zaštitu ličnih podataka i privatnost.

Ukoliko se koriste takve aplikacije potrebno je, dodali su, ograničiti njihovo vrijeme upotrebe i ponuditi ih da budu korištene samo na dobrovoljnoj osnovi.

Te aplikacije trebaju sadržavati dizajnirane specifičnosti da bi se spriječili ili minimizirali rizici, npr. kako bi se osiguralo da se podaci o lokaciji osoba ne koriste, da nije moguća direktna identifikacija ili da se spriječi ponovno prepoznavanje.

Vijeće Evrope 1981. godine usvojilo je prvi međunarodni dokument kojim je obećano pravo pojedinaca na zaštitu njihovih ličnih podataka, Konvenciju za zaštitu osoba prilikom automatizirane obrade ličnih podataka poznatu i kao „Konvencija 108“.

Godine 2018. Konvencija je ažurirana protokolom o izmjeni, koji još nije na snazi, a čiji je cilj osigurati da se njegovi principi zaštite podataka i dalje prilagođavaju novim alatima i novim praksama.

Do sada je 55 zemalja ratificiralo „Konvenciju 108“, a mnoge druge su je koristile kao model za novo zakonodavstvo o zaštiti podataka.

About The Author