Brojne organizacije pozvale EU da ojača vladavinu prava

Višestruki napadi na slobodu medija u Evropskoj uniji istaknuti su u najnovijem izvještaju MFRR-a

Brojne organizacije pozvale EU da ojača vladavinu prava
Foto: EEAS - EUROPA

 

Evropska federacija novinara (EFJ) pridružila se u srijedu grupi od 38 drugih organizacija za slobodu medija i civilnog društva pozivajući Evropsku komisiju da nadopuni Peti godišnji izvještaj o vladavini prava, koji ocjenjuje slobodu medija u državama članicama Evropske unije.

S obzirom na to da će Evropa glasati od 6. do 9. juna na evropskim izborima, 39 grupa je također pozvalo novu Evropsku komisiju da prioritetno implementira njihove preporuke.

– Višestruki napadi na slobodu medija u Evropskoj uniji istaknuti u najnovijem izvještaju MFRR-a i godišnjim izvještaju Platforme Vijeća Evrope moraju ohrabriti evropske političke donosioce odluka da izvrše veći pritisak na nacionalne vlade – kazala je predsjednica EFJ-a Maja Sever.

Tvrdi da se signali za uzbunu množe, kao što su odbijanje većine Vlade Francuske da ojača  nezavisnost redakcija od vlasnika medija, prijetnje javnom RTV servisu u Italiji i Slovačkoj i tako dalje.

– Šta vlade čekaju da reagiraju na ove prijetnje demokratiji – upitala je.

Među preporukama navode da je potrebno ojačati vladavinu prava kao ključni prioritet u sljedećem programu Komisije, osnažiti mandat za novog komesara za pravosuđe, poboljšati samoprocjenu djelotvornosti vladavine prava, te poboljšati vidljivost i svijest o izvještaju o vladavini prava.

Neke od organizacija koje su uputile ove preporuke su ACAT Belgija, ACAT Francuska, ALDA – Evropsko udruženje za lokalnu demokratiju, Udruženje evropskih novinara (AEJ), Unija građanskih sloboda za Evropu, Komitet za zaštitu novinara, Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF) i mnogi drugi.

Izvor: EFJ

About The Author