BOSANSKI BUKVALISTA: Uzeli ste nam Vučića, Lanu ne damo!

TWITTER IZ DANA U DAN: Ko blokira izgradnju bazena u Mostaru? Kako je engleski komentator ispratio Laninu zlatnu medalju? Šta radi Švedska dijaspora? Ko daje gromoglasnu podršku Schmidtu?

BOSANSKI BUKVALISTA: Uzeli ste nam Vučića, Lanu ne damo!

 

 

 

 

 

 

About The Author