BiH treba efikasnije procesuiranje napada na novinare

Predstavnici različitih tužilaštava izrazili spremnost da razmotre načine za uspostavljanje kontakt tačaka zaduženih za sigurnost novinara

BiH treba efikasnije procesuiranje napada na novinare

Predstavnici pravosudnih institucija, ministarstava unutrašnjih poslova i policijskih organa i udruženja novinara razgovarali su ove sedmice na dvodnevnoj konferenciji o temi “Osiguravanje sistematskog i institucionalnog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima” o praksama zaštite novinara i mehanizmima za evidentiranje broja napada.

To je, istaknuto je na skupu koji je organizirala Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, jedan od koraka ka implementaciji Ključnog prioriteta 12. iz Mišljenja Evropske komisije iz 2019. godine po zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U Mišljenju se napominje da BiH treba osigurati garancije slobode izražavanja i medija i zaštitu novinara, uključujući i osiguravanje odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

Napomenuto je da je u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o BiH navedeno da još nedostaje službeno prikupljanje podataka u cijeloj zemlji o prijetnjama i napadima na novinare i medijske radnike.

U Izvještaju je jasno navedeno da se od vlasti očekuje da brzo djeluju i pokažu nultu toleranciju prema prijetnjama ili napadima na medije, uključujući osiguravanje efikasnih policijskih istraga i sudskog gonjenja koji će dovesti do pravosnažnih presuda počiniocima.

Predstavnici pravosudnih i policijskih institucija sa različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini usaglasili su set preporuka u cilju unapređenja institucionalnog odgovora na slučajeve napada na novinare.

Predstavnici različitih tužilaštava izrazili su spremnost da razmotre načine za uspostavljanje kontakt tačaka zaduženih za sigurnost novinara i uspostavljanje sistema registracije i praćenja predmeta koji se tiču ugrožavanja sigurnosti novinara, kao i istraže načine za prioritetizaciju ovih slučajeva.

Konferencija je rezultirala i preporukama ministarstvima unutrašnjih poslova da vode statistiku napada na novinare i utvrde mehanizme saradnje sa udruženjima novinara i pojedinačnim novinarima.

Preporuka je bila i da je potrebno unaprijediti senzibilitet policijskih i pravosudnih službenika u pogledu incidenata uključujući novinare, ali i da je potrebno podići svijest novinara i medijske zajednice o načinima kako osigurati institucionalni odgovor na prijetnje i napade na njih.

Također je napomenuto da VSTV treba dati preporuku sudovima i tužilaštvima da sistematski i dosljedno koriste postojeće opcije u svojim CMS i TCMS sistemima u pogledu evidentiranja predmeta koji se tiču novinara i medijskih radnika.

U okviru panela tokom konferencije bilo je riječi i o najnovijim dešavanjima u vezi sa slobodom medija, posebno u Republici Srpskoj, koja uključuju usvajanje nacrta izmjena Krivičnog zakona RS-a u pravcu ponovne kriminalizacije klevete, kao i na slučajeve pritisaka na novinare, uključujući nedostatak zaštite u pojedinačnim slučajevima.

Stav EU je da bi predložene izmjene zakona u RS-u koje se tiču kriminalizacije klevete nametnule nepotrebna i nesrazmjerna ograničenja nezavisnim medijima i civilnom društvu, što bi rezultiralo zastrašujućim efektom na slobodu medija i slobodu izražavanja, te predstavljalo korak unazad na evropskom putu.

Izvor: BHRT

About The Author