ZAŠTITU OD KLEVETE MOGUĆE UNAPRIJEDITI UJEDNAČAVANJEM SUDSKE PRAKSE U BIH

Važeće zakone o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini potrebno je, u koordinaciji sa Ministarstvom pravde BiH, ekspertski analizirati te predložiti njihove izmjene sa ciljem usaglašavanja na nivoima entiteta i Brčko distrikta (BD). Pored toga, Sistem za automatsko upravljanje sudskim predmetima (CMS) moguće je unaprijediti na način da se stvore tehnički uslovi za uvid […]

ZAŠTITU OD KLEVETE MOGUĆE UNAPRIJEDITI UJEDNAČAVANJEM SUDSKE PRAKSE U BIH

Važeće zakone o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini potrebno je, u koordinaciji sa Ministarstvom pravde BiH, ekspertski analizirati te predložiti njihove izmjene sa ciljem usaglašavanja na nivoima entiteta i Brčko distrikta (BD). Pored toga, Sistem za automatsko upravljanje sudskim predmetima (CMS) moguće je unaprijediti na način da se stvore tehnički uslovi za uvid u slučajeve u kojima je jedna od strana novinar ili medij, zaključeno je između ostalog na konferenciji „Sagledavanje i ujednačavanje sudske prakse u oblasti zaštite od klevete“ koja je danas održana u Sarajevu.

Na konferenciji je istaknuta i potreba unapređenja i usaglašavanja sudske prakse u predmetima klevete, kroz nastavak edukacije sudija, tužilaca i advokata o primjeni standarda Evropskog suda za ljudska prava.

Konferencija je okupila oko 20 predstavnika izvršne vlasti, pravosuđa, civilnog društva i medija. Udruženje BH novinari sudjelovalo je u okviru zagovaračkih aktivnosti predviđenih ranije usvojenim strateškim dokumentima.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH je na 116. sjednici koja je održana u septembru prošle godine, po preporuci izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, zadužilo Ministarstvo pravde BiH da kontinuirano organizira tematske konferencije na koje će pozivati predstavnike akademske zajednice, sudije, advokate, eksperte iz ove oblasti, novinare i druge zainteresirane osobe, s ciljem sagledavanja i ujednačavanja dosadašnje sudske prakse u oblasti zaštite od klevete.

bhnovinari.ba

About The Author