VSTV ponudio rješenje za kvalitetniju komunikaciju između medija i pravosuđa

Jedan od strateških ciljeva VSTV-a BiH je jačanje transparentnosti i pravovremeno informiranje građana

VSTV ponudio rješenje za kvalitetniju komunikaciju između medija i pravosuđa
Foto: Žurnal Info

Predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH na regionalnoj konferenciji “Komuniciranje sa pravosuđem i sigurnost novinara” u Beogradu predstavili su rezultate dosadašnjeg rada na unapređenju transparentnosti i uspostavljanja sistema proaktivnije komunikacije pravosudnih institucija sa medijima i javnošću.

To su učesnici konferencije iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije pohvalili s obzirom na to da je VSTV razvio dokument koji će ponuditi dio rješenja za trenutne probleme, a odnose se na kvalitet komunikacije između medija i pravosuđa.

– VSTV je razvio dokument koji će značajno doprinijeti unapređenju komunikacije pravosudnih institucija s medijima i javnošću. Jedan od strateških ciljeva VSTV-a BiH je jačanje transparentnosti, a uspostavljanjem jedinstvenog načina komunikacije svih sudova u BiH kroz primjenu dokumenta “Komunikacija s medijima i korištenje komunikacijskih alata”, osigurat će se kontinuirano i pravovremeno informiranje građana – izjavila je savjetnica za komunikacije pri Sekreterijatu VSTV-a BiH Amela Sačić Bajramović.

Kako je u izlaganju podsjetila, brojne dosadašnje analize pokazale su da mediji žele pravovremene informacije od pravosudnih institucija koje su prilagođene jeziku građana i dostupne građanima.

– Unificiranjem načina komunikacije kroz primjenu dokumenta koji sudovima nudi smjernice za efikasno korištenje ključnih komunikacijskih alata ponudit će upravo odgovor na istaknute probleme. Uposlenici sudova bit će osposobljeniji za komunikaciju s medijima koja će biti u interesu i pravosuđa i novinara i građana – dodala je Sačić Bajramović.

Dokument će svim sudovima u BiH biti predstavljen i distribuiran u novembru.

Konferencija je okupila 70 predstavnika medijske i pravosudne zajednice iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji”, koji implementira Holandski Helsinški komitet i Free Press Unlimited iz Holandije u saradnji sa partnerima iz zemalja regiona.

Izvor: Fena

About The Author