Udruženje BH novinari ocjenjuje neprihvatljivim novi prijedlog Vlade RS-a o ograničavanju slobode izražavanja putem interneta

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari ocjenjuje neprihvatljivim prijedlog Vlade Republike Srpske da u novom Zakonu o javnom redu i miru definiciju javnog mjesta proširi na internet i društvene mreže, sa ciljem ograničavanja slobode izražavanja putem interneta, kao i kažnjavanja njihovih korisnika i posjetitelja visokim novčanim i zatvorskim kaznama. Proširivanje definicije “javnog mjesta” iz stvarnog na virtualni […]

Udruženje BH novinari ocjenjuje neprihvatljivim novi prijedlog Vlade RS-a o ograničavanju slobode izražavanja putem interneta

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari ocjenjuje neprihvatljivim prijedlog Vlade Republike Srpske da u novom Zakonu o javnom redu i miru definiciju javnog mjesta proširi na internet i društvene mreže, sa ciljem ograničavanja slobode izražavanja putem interneta, kao i kažnjavanja njihovih korisnika i posjetitelja visokim novčanim i zatvorskim kaznama.

Proširivanje definicije “javnog mjesta” iz stvarnog na virtualni svijet predstavalja najgrublji oblik pravnog nasilja nad slobodom izražavanja i zavođenje cenzure nad internetom,  što je u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i  Međunarodnim paktom o građanskim i  političkim slobodama. Ovi dokumenti, u najkraćem, promoviraju slobodu mišljenja i izražavanja, kao i primanja i prenošenja informacija i ideja “bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice”.

Podsjećamo Vladu RS kako Vijeće Evrope čak nalaže potpuno suprotna postupanja  od rješenja kakva su predložena u novom Zakonu o javnom redu i miru. Ova evropska institucija poziva vlade zemalja članica Vijeća Evrope da unapređuju slobodu izražavanja na internetu na način da donose zakone i praktične mjere  koje će “spriječiti svaki oblik državne i private cenzure” nad internetom i društvenim mrežama.

U tom kotekstu, namjera Vlade RS da pravno osigura “zarobljavanje” interneta u javni prostor pod vlastitom kontrolom, u najmanju ruku kao da je riječ o Trgu Republike Srpske ili Trgu Krajine a ne globalnoj svjetskoj i komunikacijskoj mreži, predstavlja postupak bez presedana, čije donošenje može rezultirati zatiranjem kritičkog mišljenja i  propitivanja rada javne vlasti, kao i zabranu iznošenja  stavova i ideja koje nisu po volji vladajućim strukturama u  ovom entitetu.

Zbog toga Upravni odbor BH novinara poziva Vladu RS da hitno povuče iz parlamentarne procedure Zakon o javnom redu i miru, te javno odustane od  nedemokratskih mjera i postupanja suprotnih potrebama i interesima građana Republike Srpske.

bhnovinari.ba

About The Author